Viktiga datum för kassören

miniräknare

Sidan uppdaterades: 9 december 2022

Det finns dagar i kalendern som är mer viktiga än andra för föreningens kassör att hålla reda på. Ansökningar, stöd och bidrag, halltider och bokningar - kolla datumen nedan för att inte missa något.

15 januari
Sista dag för ansökan om regionalt resestöd, RF-resebidrag avseende 2:a halvåret. Bidraget utbetalas senast 31/3 (statligt) respektive 30/4 (regionalt).

31 januari
Sista dag för bokning av idrottshallar och fotbollsplaner för sommarsäsongen.

25 februari
Sista dag för ansökan om Lokalt aktivitetsstöd (kommunalt och statligt) för höstens sammankomster plus inrapportering av Medlemssiffror.

28 februari
Sista dag för ansökan om Drifts- och Investeringsbidrag till idrottsanläggningar och motionsstugor.

14 mars
Inbetalning av slutlig skatt för föreningen för föregående år..

31 mars
Sista dag för bokning av idrottshallar och fotbollsplaner för vintersäsongen.

15 april
Sista dag för nominering till Kultur- och Fritidsavdelningens ungdomsledarpris.

15 juli
Sista dag för ansökan om regionalt resebidrag, RF-resebidrag avseende 1:a halvåret. RF-resebidraget utbetalas 30/9.

25 augusti
Sista dag för ansökan om Lokalt aktivitetsstöd för vårens sammankomster.

Med reservation för eventuella ändringar.

Tid att lämna in

Efter föreningens årsmöte ska kopia på verksamhetsberättelse, årsmötesprotokoll, resultat- & balansräkning och revisionsberättelse lämnas till Region Gotlands Kultur- och Fritidsavdelning. Region Gotlands Kultur- och Fritidsavdelning ska ha in årsmöteshandlingar för att betala ut sökt stöd.

- Verksamhetsberättelse
- Revisionsberättelse
- Resultat- och balansräkning
- Justerat årsmötesprotokoll och
- Medlemsredovisning 15/2

Moms och skatt

Har föreningen anställd personal, ska personalskatt och arbetsgivaravgift betalas in senast den 12:e i månaden efter. Gäller också moms om föreningen är redovisningsskyldig för detta.
Deklaration ska lämnas in utifrån när föreningen har sitt bokslut:

- Bokslutsmånad januari till april – deklarera senast 1 november
- Bokslutsmånad maj till juni – deklarera senast 15 december
- Bokslutsmånad juli till augusti – deklarera senast 1 mars
- Bokslutsmånad september till december – deklarera senast 1 juli

Deklarationen lämnas till Skatteverket.

Sidan publicerades: 5 december 2022