IOL

IdrottOnline

Sidan uppdaterades: 9 december 2022

IdrottOnline är idrottsrörelsens verksamhetssystem som Riksidrottsförbundet (RF) tillhandahåller kostnadsfritt för samtliga idrottsföreningar som tillhör RF.

Administrationsverktyget utgör basen för kommunikation och administration mellan medlem, förening och förbund och innehåller information och kopplingar för person och organisation inom hela idrottsrörelsen. Tack vare detta underlättar IdrottOnline både obligatorisk och nödvändig administration inom en idrott till exempel genom digitaliserad Idrottsmedelansökning, ett webbaserat medlemsregister kopplar mot SPAR samt automatiserat underlag för LOK-stödsansökning och Utbildning.

Säkerheten i systemet bygger på personnummer och din förenings organisationsnummer. Det säkerställer korrekt redovisning av utbetalda medel och redovisade studietimmar, ett krav som Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna måste uppfylla gentemot staten.

I IdrottOnline kan föreningen:

 • ha medlemshantering
 • hantera begränsat registerutdrag och grupper
 • söka stöd, tex LOK-stöd och Idrottsmedel
 • närvarorapporterna aktiviteter
 • registrera folk- och utbildningstillfällen
 • Appar, en för närvaro i idrottsaktiviteter och en för folkbildning/lärgrupper
 • uppfylla personuppgiftslagen, GDPR
 • kommunfil - för rapportering till kommuner som tar emot xml-fil
 • (hantera avgifter - modulen avslutas 31/12 2023)

Systemet är uppbyggt i olika moduler som är sammankopplade med varandra där medlemsregistret är det centrala. Läs mer om vad IdrottOnline kan användas till i föreningen.

Oavsett om er förening använder hela eller delar av IdrottOnline är det nödvändigt att ha kunskaper i IdrottOnline för att kunna ta del av idrottsrörelsens medel.

Här kan du läsa mer på Riksidrottsförbundets sida om vad som ingår i IdrottOnline.Länk till extern webbplats

Något att tänka på:

 • Ansökningar för LOK-stöd och Idrottsmedel kan enbart göras via IdrottOnline och en förutsättning för att få detta utbetalt är att ordförande och kassör måste vara uppdaterade i registret samt att det ska finnas ett bank-eller postgiro kopplat till föreningen.
 • Uppdaterad föreningsinformation för att specialidrottsförbund och distrikt ska kunna hålla kontakten.
 • Firmatecknare under föreningsinformation för att kunna starta upp Kivra.
 • Utbildningsmodulen för att rapportera in de folkbildning- och utbildningstimmar som förening har.
 • Om föreningen använder annat system: tills integrationerna uppdaterats av kommersiella aktörer behöver medlemsregistret (Administration/Personer) i IdrottOnline rensas manuellt.

Hur kan RF-SISU Gotland hjälpa er förening?

Utbildningar för dig som vill lära dig IdrottOnline

Behovet i föreningar/förbund ser olika ut och därför försöker vi erbjuda utbildningar på olika sätt. Antingen våra regionala utbildningar eller en träff med er förening. Vi rekommenderar att minst ett par personer från varje förening/förbund utbildar sig och får mer kunskap om funktionerna i IdrottOnline.

Att lära på hemmaplan i lärgrupp

Ni kan själva sätta samman en lärgrupp i föreningen för att lära er mer om IdrottOnline. Lärgruppsplaner kring administration, LOK-stöd och Utbildning går att ladda hem för att användas som ett diskussionsunderlag. Utifrån dessa kan ni diskutera viktiga frågor innan ni sätter igång arbetet med IdrottOnline.

Kontakta er idrottskonsulent som kan hjälpa er att komma igång.

När du har frågor om IdrottOnline

Vi finns här för dig när du har frågor eller om någonting krånglar. Du kan på egen hand ta del av manualer, instruktionsvideos och driftstörningsinformation på IdrottOnlines servicecenter. Där finns även kontaktinformation och möjlighet att ställa frågor eller fylla i ärendeformulär.

IdrottOnline Servicecenter och supportLänk till extern webbplats

Tomas Jansson är RF-SISU Gotland egen sakkunnig inom IdrottOnline och han erbjuder föreningarna stöd och hjälp. Det kan göras via telefon, digitalt, e-post, föreningsbesök och lokala workshop-tillfällen tomas.jansson@rfsisu.se

Länk till extern webbplaFlytta hemsida från Epi-server

Sedan september 2021 har Riksidrottsförbundet förmedlat att hemsidor via IdrottOnline kommer att avslutas 31/12 2022.


Sidan publicerades: 27 oktober 2022

Kontakt

Tomas Jansson

Idrottskonsulent

0498207052

Idrottsansvar: bilsport, casting, dart, konståkning, motorcykel, rugby, Korpen, segling, skyttesport, styrkelyft, varpa, tyngdlyftning, bridge, Livräddarna, handboll, volleyboll, frisbee