Medel från Swedbank genom Sparbanksstiftelsen Alfa

swedbank

Sidan uppdaterades: 14 mars 2023

Swedbank genom Sparbanksstiftelsen Alfa kommer även år 2023 att fördelar medel till föreningarna på Gotland i samverkan med RF-SISU Gotland. Datum för när ansökan för föreningarna på Gotland öppnar diskuteras just nu med ALFA stiftelsen. Stödet är även år 2023 uppdelat på tre olika områden: anläggning, unga ledare och material som möjliggör utvecklingsresan ”Ny syn på träning och tävling.

Ansökningsförfarandet och administration hanteras via RF-SISU Gotland i nära samråd med och genom löpande återkoppling till stiftelsen. RF-SISU Gotland har 50 000 kronor att fördela under 2022.
Syftet är att stödja idrottsligt utvecklingsarbete i föreningar med breddverksamhet för barn och ungdomar. Föreningarna ska vara anslutna till Riksidrottsförbundet.

I samråd med RF-SISU Gotland har stiftelsen beslutat att inledningsvis prioritera stöd inom tre områden:

1) Föreningsägda anläggningar
- stöd till renoveringsprojekt
- stöd till energi- och miljöprojekt
2) Unga ledare
- utveckla era unga ledare i föreningen. Kan vara utbildningar men även att stärka ungdomsdelaktigheten i föreningen
3) Material som möjliggör utvecklingsresan ”Ny syn på träning och tävling”.
- hur ni som förening kan utveckla former och strukturer för träning och tävling som passar barn och ungdomar.

Ansökningblankett Pdf, 819 kB.
Sista ansökningsdag är 31 oktober 2023.

Återrapport Pdf, 721 kB.

Ta gärna kontakt med din idrottskonsulent för stöd till er ansökan.


Sidan publicerades: 26 oktober 2022

Kontakt

Anna Samelius

Idrottskonsulent

0498207066

Idrottsansvar: orientering, skidor, skidskytte, Idrottsgymnasiet och kontaktperson barn och ungdom och trygga idrottsmiljöer