Projektstöd IF återstart

Sidan uppdaterades: 12 januari 2023

Med syfte att stimulera uppstart av verksamhet finns nu ett projektstöd att söka för de gotländska idrottsföreningarna för att kunna utveckla sin barn-ungdomsverksamhet efter pandemin.

Det innebär att stödet ska säkerställa att IF ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar. Målet är att kraftsamla och accelerera utvecklingsarbetet för en inkluderande idrott, hållbara föreningar och ett starkt ledarskap i enlighet med Strategi 2025.

Fyra huvudområden är möjliga att bevilja stöd inom:

  • Stöd till folkbildning och utbildning
  • Stöd till föreningsdemokrati
  • Stöd till IF i idrottssvaga områden
  • Stöd till idrottsföreningar att rekrytera, återrekrytera och behålla ledare

Stöd att söka finns inom följande inriktningar:

  • Stöd till folkbildning och utbildning
  • Projektstödet ska användas till att möjliggöra folkbildnings- och utbildningsverksamhet i föreningen, med särskilt fokus på ledarskap, inkludering och föreningsdemokrati. Folkbildning och utbildning som bidrar till att öka mångfalden bland ledare ska särskilt premieras.

Stöd till föreningsdemokrati

  • Projektstödet ska användas till insatser som syftar till att stärka de demokratiska processerna i föreningen. Det kan exempelvis handla om att öka deltagandet i årsmöten, utveckla interna arbetsprocesser och öka medlemmarnas delaktighet.

Stöd till idrottsföreningar i idrottssvaga områden

  • Projektstödet ska användas till insatser som syftar till att inkludera invånare i områden där föreningsidrotten är svagt etablerad eller har särskilda utmaningar. Ett område kan i detta sammanhang betraktas som idrottssvagt utifrån graden av idrottsföreningsdeltagande och/eller att det finns särskilda utmaningar för idrottsföreningarna i området utifrån ett geografiskt perspektiv. Medel ska beviljas föreningar som arbetar med angiven målgrupp och antingen är verksamma i idrottssvaga områden eller avser att göra insatser i idrottssvaga områden.

Stöd till idrottsföreningar att rekrytera, återrekrytera eller behålla ledare

  • Utöver de tre ovannämnda inriktningarna kan även stöd beviljas föreningar som gör insatser för att rekrytera, återrekrytera eller behålla ledare till verksamheter som påverkats av coronapandemins effekter.

Målgrupp

Huvudsaklig målgrupp är barn och ungdomar i åldern 7-25 år samt personer med funktionsnedsättning.

Sidan publicerades: 5 december 2022