Inkluderande ledarskap

Sidan uppdaterades: 8 december 2022

Du som är ledare eller vill bli ledare inom idrottsrörelsen i Gävleborg är ovärderlig för oss. Du är en värdefull kraft som bidrar till att utveckla både verksamhet och människor. Enligt vårt sätt att se det så är det idé- och värderingsstyrda ledarskapet nyckeln till ett hållbart och inkluderande idrottande.

Som ledare inom idrottsrörelsen, vare sig du är aktiv i själva idrottsmiljön eller i organisationen omkring, så bidrar du till att styra mot organisationens vision och mål med hjälp av en idé och värderingar. Engagemang, mod och lärande är viktiga delar som förflyttar organisationen framåt.

Ledarskapet visar vägen

Ett stärkt ledarskap hjälper idrottsrörelsen att nå målen, ett ledarskap som är inkluderande, som tar till vara engagemanget och som vågar ifrågasätta, ompröva och finna nya vägar i nära samverkan med andra.

Kort och gott: ett starkt ledarskap är ett idé- och värderingsstyrt ledarskap som genomsyras av ett gott bemötande där vi tar fram det bästa hos varandra.

Utbildningar och lärande för ledare

En central och viktig del i ledarskapet är också lärandet. Ett lärande där du som ledare tar dig tid till självreflektion och dialog för att lära av och med andra.

Vi kan erbjuda många olika verktyg och utbildningsinsatser som utvecklar ditt ledarskap. Ta kontakt med oss så hittar vi tillsammans passande insatser för just dig och din förening.

Länk till Kontakta idrottskonsulent

Länk till vårt utbildningsutbud för idrottens ledare – såväl nya som erfarna

Se filmen om idrottsrörelsens idé- och värdestyrda ledarskap:

Sidan publicerades: 22 november 2022

Alla idrottsföreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med. Vi ger er kraft att utvecklas.