Årlig temakonferens

Sidan uppdaterades: 24 maj 2024

Vid RF-SISU Gävleborgs årliga temakonferenser bjuder vi in beslutsfattare och tjänstepersoner som arbetar med frågor kopplat till idrott, hållbarhet, folkhälsa och samhällsplanering i Gävleborg. Vi vill ge utrymme för dialog kring hur vi gemensamt kan bidra till ett starkare Gävleborg, hur vi kan sätta fler i rörelse och hur vi kan tänka och agera hållbart för att skapa jämlika förutsättningar för fysisk aktivitet, en stark idrottsrörelse och en god folkhälsa.

Temakonferens 2024 är genomförd och vi planerar vidare för att återkomma med en temakonferens även under 2025.

 

Vad vill du att vi tar upp på våra kommande Temakonferenser?

Har du önskemål om ämnesområden, förslag på intressanta föredragshållare eller idéer om hur du eller din organisation kan bidra med innehåll till våra temakonferenser?

Kontakta Ann-Gerd Bergdahl, distriktsidrottschef RF-SISU Gävleborg:
anngerd.bergdahl@rfsisu.se
070-672 51 31

Temakonferens 2024:

Framtidens plats för idrott – med dialogen som utgångspunkt

Konferensen genomfördes måndagen den 8 april 2024 på Göransson Arena i Sandviken.

När vi planerar för framtiden har vi många variabler att förhålla oss till. Hur kan vi förbereda oss, nyttja verktyg och olika erfarenheter på bästa sätt för att skapa morgondagens moderna och hållbara platser för idrott?

Under Temakonferens 2024 tittade vi närmare på en arbetsmetod för geografiska analyser, med hjälp från Riksidrottsförbundets Johnnie Nordensky.

Här kan du se hur en geografisk analys av exemplet Gävle kommun kan se ut:
Länk till rapport Analys SpaceScape Gävle kommun Pdf, 2 MB.

Lotta Törnkvist från Upplands Fotbollförbund pratade om satsningen #alladagar som lyfter frågor kring trygga idrottsmiljöer för tjejer under menstruation, hur viktigt det är att sprida kunskap, bryta tabun och även anpassa anläggningar för att skapa möjlighet till tryggt idrottande.

Vi fick höra mer om Sandvikens kommuns satsning på nya idrottsanläggningar och ta del av de erfarenheter de gjort under resans gång. Vi gjorde även ett besök vid Ferrum Arena som var under uppförande.

***

Tidigare Temakonferenser

 

Temakonferens 2023

Den aktiva och meningsfulla fritidens betydelse för social hållbarhet

Detta år kombinerade vi RF-SISU Gävleborgs årliga Temakonferens med Region Gävleborgs Regionala mötesplats för social hållbarhet.

Konferensen genomfördes den 25 maj 2023 på Elite Grand Hotel, Gävle.

Föreläsare Temakonferens 2023:

 • "Rörelserikedom - synsätt och innovationsverktyg
  för hållbar samhällsutveckling" – Tom Englén och Grim Jernudd, Change the Game. Med utgångspunkt i aktuell forskning och över sex års metodutveckling delar de med sig av viktiga erfarenheter från det pågående arbetet med att utveckla rörelserika samhällen.
 • "Vilja och villkor för aktivt liv" – Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle, forskare inom idrottsvetenskap. Kajsa forskar om anpassad Fysisk Aktivitet för Alla (AFA) med koppling till
  social rättvisa, och berättar om erfarenheter av fysisk aktivitet hos unga med autism och betydelse av delaktighet och samverkan i samhället för att möjliggöra ett aktivt liv.

 • "Barns tillgång till meningsfull fritid: hur kan
  vi jobba med trygghet och delaktighet?" – Rädda Barnen Gävleborg.

 • "Vad pågår för att främja fysisk aktivitet i Gävleborg?" – Inspiration från pågående arbeten runt om i länet.

Här kan du ta del av en sammanfattning av Temakonferens 2023 / Regional mötesplats för social hållbarhet 2023

Temakonferens 2022
Att planera för fysisk aktivitet – från det regionala till det lokala

Konferensen genomfördes digitalt den 24 februari 2022.

Föreläsare Temakonferens 2022:

 • "Ett Gävleborg i rörelse" – Eva Lindberg, regionråd Region Gävleborg, tecknar en bild av Region Gävleborgs arbete kopplat till folkhälsa, idrott och fysisk aktivitet.

 • "Cykla mera – cykelpotential i Gävleborg" – Julia Cederstrand, strateg Region Gävleborg, berättar om ett av de arbeten som ska verka för ökad fysisk aktivitet i länet. Cykelplanen och potentialstudien handlar om att skapa förutsättningar och visa möjligheter för att kunna bryta mönster.

 • "Med uppdrag att sätta fart" – Per Nilsson, ordförande, Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet, har i uppdrag av regeringen att verka för en förbättring av folkhälsan och ser vikten av att kroka arm med idrottsrörelsen och ta till vara befintliga strukturer i varje region.

 • "Pilotarbete för mer rörelse i Sörmland" – Mia Vejdal, verksamhetschef Välfärd & folkhälsa Region Sörmland och Johannes Hedlund, projektledare pilotprojektet FASIS, berättar hur region och kommuner tillsammans arbetar fram en modell för Fysisk Aktivitet i Samhällplaneringen i Sörmland. Hur skapas hållbara förutsättningar och effekter som gör skillnad? Mycket kretsar kring rörelseförståelse – men vad är det och hur kopplar man det till lokala och regionala samhällsutvecklingsfrågor.

 • "Skolans rörelsesatsning i praktiken" – Carin Engblom, rektor, Norrtullskolan i Söderhamn, såg dagligen effekterna av ett ökat stillasittande - och ville göra något åt det. Rörelsesatsning i skolan visade sig vara en fungerande metod för att nå även de inaktiva barnen. På Temakonferens 2022 beskriver hon det praktiska arbetet.

Temakonferens 2021
Idrott, anläggningar och samhällsplanering 2

Konferensen genomfördes digitalt den 12 mars 2021.

Föreläsare Temakonferens 2021:

 • Stephan Barthel, professor, Högskolan i Gävle, är en av de internationellt mest publicerade och citerade inom området hållbar stadsutveckling. Stephan kommer att prata om hur gröna idrottsytor och samverkan aktörer emellan kan bidra till ett helhetsperspektiv på det hållbara och motståndskraftiga samhället.

 • Åsa Llinares Norlin, ordförande Parasport Sverige, har siktet inställt på att skapa konkret verkstad och sätta tillgänglighetsfrågorna i centrum på allvar. Åsa vill etablera ett synsätt kring tillgänglighet som kräver att vi vänder på våra resonemang. Med parasportens idrottspolitiska program som fond, ger hon råd om hur.

 • Andreas Hagström, idrottsutvecklingschef, Linköpings kommun, ledde processen när kommunen tog fram ett idrottspolitiskt program med handlingsplaner som är aktivitetsspecifika istället för nämndspecifika. Kopplat till arbetet har Andreas även lett arbetet med att ta fram kommunens anläggningssstrategi.

 • Jonnie Nordensky, projektledare för anläggnings- och idrottsmiljöfrågor på Riksidrottsförbundet, arbetar bland annat med hur idrott och rörelse kan synliggöras i den fysiska planeringen. RF har har utvecklat Rörelsefaktor – ett verktyg för att integrera fysisk aktivitet i planprocesser, vilket Jonnie kommer att berätta mer om.

Här kan du ta del av en sammanfattning av Temakonferens 2021 Pdf, 138 kB.


Temakonferens 2020
En aktiv fritid för alla

Konferensen genomfördes digitalt den 9 oktober 2020 i samverkan med Parasport Gävleborg och Gästriklands Innebandyförbund

Föreläsare Temakonferens 2020:

 • Elin Lund Jonsson, Parasport Gävleborg
 • Jakob Westerlund, Gävleborgs Innebandyförbund
 • Åsa Llinares Norlin, Parasport Sverige
 • Karin Riddar, Parasport Jämtland


Temakonferens 2019
Idrott, anläggningar och samhällsplanering 1

Konferensen genomfördes fysiskt på plats på Elite Grand Hotel i Gävle där utrymme gavs för workshops, dialog och erfarenhetsutbyte.

Vid temakonferensen medverkade föreläsare från bland annat Uppsala kommun, Riksidrottsförbundet och Skanska. Även Sandvikens kommun och Bollnäs kommun var föredragande och redovisade dagsläget i det pågående arbetet med idrottsstrategiska frågor.

Vad vill du att vi tar upp på våra kommande Temakonferenser?

Har du idéer om hur du eller din organisation kan bidra med innehåll till våra temakonferenser?
Kontakta Ann-Gerd Bergdahl, distriktsidrottschef RF-SISU Gävleborg:
anngerd.bergdahl@rfsisu.se
070-672 51 31

Sidan publicerades: 21 oktober 2022