Idrott i samhället

Sidan uppdaterades: 8 december 2022

Med 3,2 miljoner medlemmar i 20 000 ideella föreningar och 650 000 ledare ger idrottsrörelsen en stark effekt på det svenska samhället – från hälsoekonomi och självkänsla till besöksnäring och integration.

Idrottsrörelsen en viktig motor i det svenska samhället och skapar en rad positiva bieffekter som vi benämner samhällsnytta. Några exempel:

  • Regelbunden motion har effekter som minskad dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar, minskad risk för frakturer, förbättrad balans- och koordinationsförmåga, minskad risk för belastningsskador med mera.
  • Idrottande ungdomar har bättre självkänsla, begår färre brott och dricker mindre alkohol än jämnåriga som inte är engagerade i idrottsföreningar.
  • Hos äldre bidrar motion till att minska risken för demens.
  • Den ekonomiska belastningen på samhället minskar.

Idrotten gör Gävleborg starkare

Vi är övertygade om att idrottsrörelsen gör Gävleborg starkare. All den ideella kraft som sätter barn, unga, vuxna och äldre i rörelse i våra idrottsföreningar bidrar till förbättrad folkhälsa, social sammanhållning och att hålla det demokratiska samtalet igång med folkbildningen som motor. Idrottens ideella krafter bidrar till ett starkare Gävleborg varje dag året runt i klubbstugor, i styrelserum och på arenor i våra tio kommuner.

I våra kommunblad kan du läsa mer om vilken verksamhet vi bidragit med i just din kommun det senaste året.

Länk till RF-SISU Gävleborgs kommunblad

Samverka med RF-SISU Gävleborg

Har du eller din organisation idéer om hur ni kan jobba tillsammans med oss för ett ännu starkare Gävleborg? Välkommen att höra av dig till oss med dina tankar:

Ann-Gerd Bergdahl, distriktsidrottschef, RF-SISU Gävleborg
E-post: anngerd.bergdahl@rfsisu.se
Telefon: 070-672 51 31

Forskning om idrottens samhällsnytta

För dig som vill veta mer om idrottens påverkan på samhället så har Riksidrottsförbundet sammanställt en forskningsöversikt i rapporten Idrottens samhällsnytta – En vetenskaplig översikt av idrottsrörelsens mervärden för individ och samhälle.

Det är en spännande kunskapsgenomgång som tydliggör att idrottens och idrottsrörelsens samhällsnytta är stor – men dess
potential att skapa såväl ökade egenvärden som mervärden för individ och samhälle är ännu större!

Länk till rapporten Idrottens samhällsnytta (hela rapporten)

Länk till en kortversion av Idrottens samhällsnytta (sammanfattning av rapporten)

Övrig forskning och statistik

Riksidrottsförbundet sammanställer även annan typ av forskning och statistik. På Riksidrottsförbundets webbplats finns rapporterna samlade för dig som vill göra en djupdykning i något område.

Länk till forskningsrapporterna

Länk till statistikrapporterna

Sidan publicerades: 21 oktober 2022

Personer som idrottar är friskare, begår färre brott och dricker mindre alkohol. Samtidigt minskar den ekonomiska belastningen på samhället. Det visar forskningsrapporten Idrottens samhällsnytta.