Idrottens dag – stå upp för barns rätt till idrott och hälsa!

Sidan uppdaterades: 8 december 2022

I september varje år arrangerar Riksidrottsförbundet Idrottens dag i skolor över hela Sverige. Det är en del av European School Sports Day, som genomförs tillsammans med skolbarn i hela Europa, och EU:s satsning European Week of Sport.

När skolan och idrottsrörelsen samarbetar uppstår nya möjligheter att nå ut till fler barn och visa att idrott är något för alla. En skola som sätter rörelse i fokus bidrar till att fler barn får en bättre vardag, skolresultat och lägger grunden för ett hälsosamt liv.

Vi vet idag att fysisk aktivitet är bra för barns välmående, resultaten i skolan och deras hälsa. Samtidigt visar forskningen att barn och unga rör sig för lite och är stillasittande en stor del av dagen. I dag når bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna den rekommenderade nivån på 60 minuters fysisk aktivitet om dagen. Idrottsrörelsen vill, med skolans hjälp, förändra det.

Idrottens dag är en del av Rörelsesatsning i skolan.

Vi bjuder vi in skolor och idrottsföreningar i närheten

Idrottens dag i skolan är en kul dag med aktiviteter för att höja kunskapen om barns idrottande och bygga broar mellan skolan, barnen och idrottsrörelsen. Dagen riktar sig till årskurserna F–6.

*** När det är dags för inbjudan till Idrottens dag 2023 så kommer du att hitta information här. ***

Är du redan nu intresserad av att höra mer om hur din idrottsförening, ditt idrottsförbund eller din skola kan vara en del av Idrottens dag? Tveka inte att ta en kontakt med oss, så kan vi tillsammans bolla idéer och börja planera för ert deltagande.

Länk till Kontakta idrottskonsulent

Enkelt att delta på Idrottens dag

Målet är att fler ska kunna och vilja idrotta hela livet. Därför vill vi att så många barn som möjligt ska delta i minst 120 minuters fysisk aktivitet under Idrottens dag.

För skolor som vill delta:

Ni får hjälp från oss på RF-SISU Gävleborg – vi hjälper till att stötta skolan med material, vägledning och tips för att det ska bli en fantastisk Idrottens dag i er skola.

Ladda nedpdf-inbjudan med mer info och anmälan för skolor (läggs upp när inbjudan för 2023 är klar)

För föreningar som vill delta:

Ni börjar lämpligast med att ta kontakt med oss på RF-SISU Gävleborg så kan vi hjälpa till att koppla ihop er med en lämplig skola. Klicka vidare på länken för idrottsföreningar nedan, eller kontakta någon av våra samordnare.

Ladda ned pdf-inbjudan med mer info och anmälan för idrottsföreningar (läggs upp när inbjudan för 2023 är klar)

Samordnare för Idrottens dag i Gästrikland:
Emma Håkansson, 070-872 06 73, emma.hakansson@rfsisu.se

Samordnare för Idrottens dag i Hälsingland
Stina Skoglund, 076-892 16 75, kristina.skoglund-hansson@rfsisu.se

Tillsammans med skolor över hela Europa står vi upp för alla barns rätt till idrott, rörelse och ett hälsosamt liv.

Se filmen om Idrottens dag 2022 för extra inspiration!

Idrottens dag genomförs med stöd av:

Sidan publicerades: 18 november 2022

Kontakt

Stina Skoglund-Hansson

Projektledare

076-892 16 75

Mer information om Idrottens dag hittar du på rf.se