Folkbildningscoachen blir en motor i föreningen – alla borde ha en!

Föreningar som arbetar strukturerat med folkbildnings- och utvecklingsfrågor blir sammansvetsade och duktiga på att hitta lösningar när det dyker upp problem. Idrottskonsulent Ahmet Bölüktas kan konstatera att de föreningar som arbetar med folkbildningscoacher skapar värdefull struktur och blir starkare.

Sidan uppdaterades: 1 september 2023

Vad gör en folkbildningscoach?

– Som coach fungerar du som motor i föreningens utveckling, berättar Ahmet. Du ser till att det finns en smart utbildningsplan och att utbildningsinsatser och folkbildning genomförs som det är tänkt. Ett extra fokus ligger på att stärka ledarskapet i föreningen med olika insatser. I det arbetet finns vi på RF-SISU med som stöd och kan hjälpa till. Syftet är att få en bredd, mångfald och hållbarhet i ledarrekryteringen och ledarvården. Ledarna är så otroligt viktiga, och där kan du som folkbildningscoach göra en jätteviktig insats. Du får också möjlighet att ingå i ett större nätverk och byta erfarenheter med andra som har samma roll som du.

– Du ansvarar även för att genomförd folkbildning rapporteras in till RF-SISU, så att vi tillsammans kan säkra att det fortsatt finns underlag för att stödja idrotten i distriktet.

Är det svårt att göra en utbildningsplan?

– Nej inte alls! Du kan göra den själv, eller få hjälp av din konsulent om du behöver. Vi brukar börja med att titta på hur föreningens årshjul ser ut, vad som händer under ett år i din förening. Vi kartlägger vilka möten och insatser som sker idag och ringar in var utbildning, utveckling och lärgrupper genomförs. Det handlar till stor del om att få god ordning på det som föreningen redan gör, men även titta på vilka andra behov som finns och förelå passande folkbildning som kan stärka föreningen på önskat sätt.

Två personer står vid en vit bil med RF-SISU-logotyp.

Ahmet Bölüktas, idrottskonsulent, och hans kollega Marcus Andersson besöker gärna föreningarnas folkbildningscoacher för att ge stöd och hjälp.

Vad är det bästa med att utse en folkbildningscoach?

– Folkbildningscoacherna i de föreningar som jag arbetar med, tycker att det är jätteintressant att få ett utbyte med andra i ett nätverk. Det blir värdefulla tillfällen för olika typer av föreningar, med olika idrotter, från olika orter i länet att mötas och byta erfarenheter – och kanske en start på nya typer av samverkan.

– Genom att skapa driv i folkbildningsarbetet får man i gång fler goda samtal i föreningen och kan ringa in nutida och framtida behov på ett bra sätt. Mycket av utvecklingen i en förening sker när man träffas och pratar med varandra, när man får dryfta behov, tankar och idéer. Målet är att bygga gemenskap och främja utveckling. Folkbildningscoachen får verkligen en viktig roll genom att bidra till ett stärkt lärande, utvecklande möten och kan fånga upp feedback.

Känner att det finns en röd tråd och en riktning

– Föreningar tycker ofta att det blir ännu roligare att mötas när de känner att det finns en röd tråd och en riktning. På så sätt kan man verkligen säga att en folkbildningscoach bidrar till att bygga en starkare förening – och ett starkare föreningsliv i Gävleborg!

– Vi ser, inte minst efter pandemin, att föreningar som har ett kontinuerligt, levande folkbildnings- och utvecklingsarbete faktiskt har kunnat hantera motgångar och tuffa tider på ett bättre sätt än föreningar som inte har det. Folkbildningen blir ett naturligt verktyg för utveckling och problemlösning, och bidrar till att svetsa människor samman. Det är i dom lägena vi som tydligast kan se att föreningsliv är så mycket mer än ”bara” idrottandet.

– Om föreningen utser en Folkbildningscoach får man även ett ekonomiskt stöd, i ett första skede upp till 10 000 kronor, för att komma i gång ordentligt.

Vem i en förening kan passa som folkbildningscoach?

– För det första vill jag trycka på att det inte spelar någon roll om det handlar om lagidrott eller individuell idrott, att få struktur för folkbildningsarbetet tjänar alla föreningar på i längden. Jag skulle också vilja påstå att det i nästan varje förening finns någon som är som klippt och skuren för detta uppdrag. Ett medskick är att det kan vara viktigt att kolla runt lite i föreningen innan man utser någon – kanske inte bara fråga de man alltid brukar fråga.

– Jag vet personer som fått frågan lite oväntat och blivit jätteglada för att bli tillfrågade, säger Ahmet.

Hur gör man om man vill ha en folkbildningscoach i sin förening?

– Börja helt enkelt med att kontakta din idrottskonsulent. Om du inte vet vem det är så kontaktar du bara oss på utbildning.gavleborg@rfsisu.se så får du en kontakt. Vi träffas sedan vid ett tillfälle som passar dig och påbörjar ett samtal där vi tar reda på vilket stöd du behöver för att kunna vara motor i just din förening på bästa sätt. Inget krångel, inga konstigheter. Frågar du mig så tycker jag att alla föreningar borde ha en folkbildningscoach!

Sidan publicerades: 1 september 2023