Utbildningsvecka skapade engagemang och energi i Valbo FF

I samarbete med Gestriklands Fotbollförbund och RF-SISU Gävleborgs idrottskonsulenter hade Valbo FF bestämt att man skulle samlas för en utbildningsvecka. Att alla delar av föreningen fick tillfälle att mötas, lära och diskutera var ett vinnande koncept som gav fin effekt.

Sidan uppdaterades: 27 april 2023

Valbo Fotbollförenings utbildningsvecka planerades i samverkan mellan föreningen, deras egna fotbollsutvecklare, Gestriklands Fotbollförbund och RF-SISU Gävleborgs idrottskonsulenter. Veckan lockade sammanlagt 300 deltagare och omfattade omkring 20 utbildningstimmar.

Effekt på kort och lång sikt

Eva Westin är idrottskonsulent på RF-SISU Gävleborg och ser stora fördelar med det arbetssätt som föreningen valt:
– För det första är det en styrka att hela föreningen samlas och får tillfälle att skapa känslan av gemenskap och hinna prata med varandra. Väldigt konkret kan vi se att den här aktiviteten gav ny drivkraft omedelbart, då föreningen efterlyste hjälp när man skulle lägga markduk någon dag efteråt – vips hade man nio personer som räckte upp handen. Arbetet som normalt tar timmar gick på nolltid. Så det ger effekt på kort sikt, men framför allt är jag övertygad om att det på lång sikt gör stor skillnad.

Ett tiotal personer som sitter runt ett mötesbord.

Styrelsen och Sportkommittén fick tid tillsammans för att sätta strategier mot framtiden.

Eva vill även lyfta att valet av tidpunkt för en sådan här insats ska väljas med omsorg:

– En detalj kan tyckas, men tidpunkten och även vädret var faktiskt en nyckel till framgång. Att lägga utbildningsveckan precis när säsongen startat, när regnet hänger i luften var och varannan dag och gräsplanerna ännu inte är i skick att använda är smart. Hade man valt en annan tidpunkt tror jag att det hade varit svårt att få den här uppslutningen menar hon.

"Har gett oss inspiration och energi"

Klas Rosander och Josefin Höglund är fotbollsutvecklare i föreningen och har varit drivande i planeringen av utbildningsveckan. De säger så här om insatsen:

– Utbildningsveckan har gett oss inspiration och energi att fortsätta jobba tillsammans i vår förening, vi har redan nu märkt en nyfunnen gemenskap och ett engagemang i föreningen. I och med denna utbildningsvecka där vi träffas, utbyter erfarenheter och pratar värdegrund så utvecklar vi en bra miljö för alla våra ledare, aktiva och föräldrar så att man ska känna sig välkommen att vilja vara en del av Valbo FF.

Nästa steg är nu att utvärdera veckan tillsammans i föreningen och sätta planen fortsatt framåt.

Ett stort antal idrottsledare i samspråk i en utbildningslokal.

Föreningens ledare i samtal kring hur man stärker ledarteamet.

Valbo FF:s utbildningsvecka innehöll:

  • Information och dialog kring fotbollens idéprogram Spela Lek och Lär för föreningens föräldrar.
  • Värdegrundsföreläsningar för föreningens aktiva i åldrarna 13-16 år.
  • De yngre tonåringarna fick träffa ambassadörer för att genomföra dialogträffar i RF-SISU Gävleborgs koncept ”Skippa attityden”.
  • För herr- och damseniorer genomfördes Regelkväll och dialog kring matchmiljö.
  • Styrelse, sportkommitté och ledare hade kickoff för att inleda arbetet mot att bli ”Kvalitetsklubb” (det som tidigare hette ”Diplomerad förening”), där första steget är att sätta strategier för hållbar ledarförsörjning. Under veckan fick föreningens ledare under processledning arbeta med frågor just kring ledarförsörjning.
  • Utifrån RF-SISU Gävleborgs material ”Samla ledarteamet” fick föreningsledarna även prata om hur man bäst kan stärka ledarteamet genom ökad samsyn, delaktighet och tydlighet.
Ettt tjugotal pojkar i tonåren i en utbildningslokal.

Värdegrundsföreläsning för föreningens ungdomar.

Damfotbollsspelare i en utbildningssal.

Regelträff för damspelare.

Ett 30-tal idrottsföräldrar i en utbildningslokal.

Särskilt roligt var uppslutningen av föräldrar där man först efter inbjudan hade 15 anmälda, men när utbildningen närmade sig så hade ryktet spridit sig och 42 föräldrar dök upp.

Blev du inspirerad av Valbo FF?

Vill du ha hjälp att planera liknande insatser för din förening? Tveka inte att ta kontakt med din idrottskonsulent hos oss på RF-SISU Gävleborg så kan du får stöd och hjälp i arbetet.

Länk till Kontakta idrottskonsulent

Sidan publicerades: 27 april 2023