Äldre bild av längdhoppare med åskådare.

Gävleborgsföreningar prisas för betydande insatser

För sina betydande insatser i resurssvaga områden och sina insatser inom inkludering tilldelas Gävle Judo Club och Sandarne SIF Fotboll 100 000 kronor vardera från Tore A Jonassons stipendiestiftelse. Utdelningsceremonin sker på Riksidrottsmuseet i Stockholm den 4 februari.

Sidan uppdaterades: 30 januari 2023

Tore A Jonassons långa liv förgylldes av ett genomgripande idrottsintresse och ett lika stort konstintresse. Idrottsplatserna och konstsalongerna var hans arena. Lördag den 4 februari tilldelas 30 idrottsföreningar stipendier om 100 000 kronor vardera från Tore A Jonassons Stiftelse, även fem konststipendier delas ut.

Denna gång har två föreningar från Gävleborg utsetts att få ta emot stipendiet:
Gävle Judo Club och Sandarne SIF Fotboll

Årets tema

Den här gången har stiftelsen för idrottens del fokuserat på föreningar som verkar inom resurssvaga, ofta utsatta områden, med en tydlig målsättning att inkludera och hitta nya spännande lösningar. Föreningarna arbetar på olika sätt med att möjliggöra idrottande för fler. Idrottsföreningarna är spridda över landet, är olika stora och representerar olika idrotter. De arbetar med idrott på många olika sätt.

Kort bakgrund till de utvalda föreningarnas insatser:

Gävle Judo Club

Med ett engagemang och en genomarbetad verksamhetsidé arbetar Gävle Judo Club för att få unga i några av Gävles mest idrottssvaga områden att finna ett tryggt sammanhang genom att erbjuda en verksamhet som påtagligt stärker ungas självkänsla. Den metod föreningen implementerat för bemötande, respekt och utövandet av idrotten ger mer än fysisk aktivitet. Det ger en grund för individutveckling, teamkänsla, kroppskontroll och rörelseglädje.

Sandarne SIF Fotboll

Sandarne SIF har sänkt trösklarna för målgruppen nyanlända, asylsökande och ensamkommande ungdomar. De har bidragit till att motverka fysisk och psykisk ohälsa och främjat integrationen i Söderhamn som är förhållandevis segregerat. Föreningen har inte minst lyckats locka tjejer och kvinnor i alla åldrar till sina aktiviteter och gjort betydande skillnad för många i målgruppen.

Stipendieutdelningen sker lördag den 4 februari på Riksidrottsmuseum, Stockholm.

Tore A Jonassons Stiftelse instiftades 2015 och samarbetar med Riksidrottsmuseum och Riksidrottsförbundet. Stiftelsen är grundad av Tore A Jonasson (1916–2015) som hade två stora intressen i livet; idrott och konst. Den förvaltas av Handelsbanken och har förutom utdelningen av stipendier som syfte att presentera tillfälliga utställningar med samtidskonst i Riksidrottsmuseums Konsthall 16, att visa ett urval verk ur hans samling samt att årligen förvärva idrottsrelaterad konst. De första stipendierna delades ut 2019.


Sidan publicerades: 30 januari 2023