Grundutbildning för föreningsledare

Som föreningsledare är du en del av en större helhet, den svenska idrottsrörelsen.

Denna grundutbildning ger dig en bra bas för ditt fortsatta arbete som föreningsledare, där du
kan få användning för din erfarenhet och även ta med dig ny kunskap för att jobba vidare mot idrottens gemensamma mål.

Sidan uppdaterades: 9 januari 2023

Övergripande innehåll och upplägg
Syftet med Grundutbildningen för föreningsledare är att bidra
med kunskap och inspiration så att du i ditt uppdrag som
förtroendevald i en styrelse ska kunna leda en förening på
ett sätt som bidrar till din till din förenings utveckling och
idrottsrörelsens gemensamma förflyttning, den förflyttning
som benämns som Strategi 2025.

För vem är utbildningen?
Grundutbildning är till för alla föreningsledare, oavsett vilken
idrott du är engagerad i eller vilken roll du har i styrelsen.
Den ger dig en bra grund att utgå ifrån i ditt fortsatta ideella
engagemang. Man får gå utbildningen från det år man
fyller 14 år.

Grundutbildningens avsnitt:
» Föreningsledarens roll
» Föreningen och demokratin
» Föreningen och idén
» Föreningen och verksamheten
» Föreningen och engagemanget
» Föreningen och administrationen

Grundutbildningens upplägg:
» Egna studier via häfte och webb
» Gemensam träff
» Omfattar totalt ca 12 lektionstimmar á 45 min
(7 lektionstimmar är individuell förberedelse med
stöd av häfte och utbildningswebb, den gemensamma
träffen omfattar 5 lektionstimmar).

Utbildningen omfattar ca 12 lektionstimmar á 45 minuter/lektion och sker i ett varierat lärande via både webben och fysiska träffar.

Fördelning av lektionstimmarna är: ca 1 timme intro, ca 7 lektioner som egenstudier via webben, ca 4 lektioner där du träffar andra som går utbildningen.

Plats:

Kombinerad digital och fysisk utbildning

Datum:

måndag 27 mars 2023 – tisdag 25 april 2023

Starttid:

Kl. 18.00

Sluttid:

Kl. 21.00

Anmälan:

Senast söndag 19 mars 2023, kl. 00.00

Sidan publicerades: 9 januari 2023

Kontakt

Marcus Andersson

Idrottskonsulent

073-461 84 64

Utgår från lokalkontor: Gävle