Vi stödjer er i föreningsutvecklingen

Sidan uppdaterades: 8 december 2022

Vare sig ni vill skapa engagemang, få fler ledare, jobba med styrelseutveckling – eller något helt annat – så är föreningsbesöket en bra start. Det är där samverkan med oss tar sin början. Vi kommer till er, utan kostnad, för att göra en plan utifrån era behov.

Varje förening och specialdistriktsförbund har en idrottskonsulent att vända sig till när det dyker upp frågor som rör verksamheten. Tillsammans med din förening så kan vi hjälpa dig att genomföra utvecklingsarbeten, ta fram utbildningsplaner, anordna utbildningar, medverka som coacher och samtalspartners och mycket mer. Kort sagt, vi medverkar till allt som har med lärande och utveckling att göra. Din förenings behov styr vår verksamhet!

Länk till Kontakta idrottskonsulent

Föreningsbesök – vi kommer till er

RF-SISU Gävleborgs idrottskonsulenter besöka gärna er förening för att vara ett stöd i ert utvecklings- och folkbildningsarbete. Besöket kan se ut på olika sätt och fylla olika funktioner, bland annat kan vi vara bollplank i föreningens vardagliga verksamhet. Vi kan också utifrån föreningens egna önskemål göra en enklare eller djupare analys av föreningens utvecklings- eller utbildningsbehov, hjälpa till att skapa en årsplan eller titta på vilka ekonomiska bidrag som kan vara aktuella.

Hjälp till utbildning

Vi har många olika typer av utvecklings- och utbildningsinsatser att erbjuda. Du och din förening kan få material för att sätta i gång egna lärgrupper där ni diskuterar angelägna frågor, eller få hjälp att arrangera föreläsningar, utbildningar eller mer omfattande utvecklingsprocesser inom olika områden.

Länk till Sök aktuella utbildningar (datumsatta)

Länk till Utbildningsguiden

Hjälp i utvecklingsarbetet

Har ni idéer om hur ni vill utveckla verksamheten i er förening? Ni kanske vill nå nya målgrupper, nå fler ledare, starta samverkan med andra, testa spontanidrott eller prova-på-verksamheter? Ta kontakt med oss – vi har möjlighet att hjälpa er med processledning och stödja era satsningar på olika sätt.

Länk till Kontakta idrottskonsulent

Länk till Bidrag och stöd

Hjälp med administration

Vi erbjuder hjälp med löneadministration, bokslut, skattefrågor och andra administrativa sysslor som kan vara svårt att hinna med i en förening. Ta kontakt med Idrottsservice så tittar vi gemensamt på hur ni kan få mer tid för idrott genom att låta oss hjälpa er med en del av hanteringen.

Länk till Idrottsservice Gävle-Dala AB

Sidan publicerades: 26 september 2022

Alla idrottsföreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med. Vi ger er kraft att utvecklas.