Projektstöd IF: Återstart

Sidan uppdaterades: 8 december 2022

Syftet är att stimulera en uppstart av verksamhet efter coronapandemins effekter. Det innebär att stödet ska säkerställa att IF ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar.

Målet med Projektstöd IF: Återstart är att kraftsamla och accelerera utvecklingsarbetet för en inkluderande idrott, hållbara föreningar och ett starkt ledarskap i enlighet med Strategi 2025.

Stödet ska framför allt tillgängliggöras för föreningar med barn- och ungdomsverksamhet och/eller verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Projektstödet ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av verksamheten i föreningarna. Det är inte ett stöd till ordinarie eller löpande verksamhet.

Kontakta oss

Ta en kontakt med din idrottskonsulent för att bolla idéer och lägga upp en plan för hur återstartsarbetet kan stärkas på bästa sätt.

Länk till Kontakta idrottskonsulent

Sidan publicerades: 8 november 2022

Alla idrottsföreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med. Vi ger er kraft att utvecklas.