Projektstöd IF: Anläggning

Sidan uppdaterades: 15 mars 2024

Tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer är en avgörande faktor för att kunna bedriva idrottslig verksamhet. Ett av idrottsrörelsens prioriterade områden är att öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer och därför avsätter Riksidrottsförbundet årligen medel till ett anläggnings- och idrottsmiljöstöd.

Projektstöd IF Anläggning syftar till att ge idrottsföreningar god tillgång till ändamålsenliga, hållbara och trygga idrottsmiljöer. RF-SISU Gävleborg ansvarar för att fördela anläggningsmedel för Gävleborgsdistriktet. Har ni en idé om hur ni vill utveckla era idrottsmiljöer? Läs mer nedan om hur ni kan ansöka om medel för att förverkliga idén.

Det finns sex olika stöd som går att söka inom anläggningsstödet:

Från och med 1 januari 2024 gäller nytt regelverk och nya riktlinjer för anäggningsstöden:

Regelverk för Projektstöd IF Anläggning 2024-2025

Riktlinjer för Projektstöd IF Anläggning 2024-2025

Kontakta oss för en dialog om din förening har behov av stöd för utveckling av anläggning eller idrottsmiljö.

Länk till Kontakta idrottskonsulent

Fler möjligheter att söka anläggningsstöd

Utöver RF:s stöd kan föreningar söka för anläggningar och idrottsmiljöer från flera organisationer och myndigheter.

Några exempel är:

Det kan också finnas lokala stiftelser som delar ut stöd till anläggningar och idrottsmiljöer. Det mest vanligt förekommande är att det finns lokala sparbanksstiftelser som delar ut stöd till detta ändamål.

Sidan publicerades: 8 november 2022

Kontakt

Tomas Eriksson

Idrottskonsulent

070-523 88 17

Utgår från lokalkontor: Hudiksvall

Alla idrottsföreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med. Vi ger er kraft att utvecklas.