Fr vänster: Niklas Harris VC Malmö Idrottsakademi, Eva Lignell VC RF-SISU Dalarna, Peter Berglund DC RF-SISU Dalarna, Patrik Karlsson DC RF-SISU Skåne och Mats Olsson VC/elitidrottstränare DSA Elit vid studiebesöket på Malmö Idrottsakademi.

Studiebesök i Malmö

Första veckan i juli besökte RF-SISU Dalarnas ledningsgrupp Malmö Idrottsakademi, RF-SISU Skåne och Kampen sport- och kulturcenter. Lära av andra och byta erfarenheter stod på programmet, berättar distriktsidrottschef Peter Berglund.

Sidan uppdaterades: 10 juli 2024

Malmö Idrottsakademi är en av de förutom DSA Elit som är utsedda att delta i förstudien om nationellt prestationscenter.

Mer om studiebesöket i Malmö

Sidan publicerades: 11 juli 2024