Fr vänster: Jens Skarin Företag & Institutioner Swedbank AB, Martin Sangve Hitachi Energy Sweden, Ulrika Liljeberg Riksdagsledamot (C), Angelica Ekholm Dalarna Science Park.

Almedalen 2024

Många intressanta seminarium under Almedalsveckan där distriktsidrottschef Peter Berglund representerade RF-SISU Dalarna.

Sidan uppdaterades: 28 juni 2024

Dag fyra i Almedalen

Ämnen för dagen har varit seminarier där integration samt inre och yttre hot mot Sverige varit i fokus.

Svensk integration – bra på pappret men vad krävs för att det ska fungera i verkligheten?

Sverige rankas bland de bästa länderna i världen när det gäller integrationspolicys, ändå beskrivs integrationen ofta som misslyckad. Stämmer det och vad är det i så fall som saknas?

Vid detta seminarium medverkade bl a organisationen Kompis Sverige som skapar meningsfulla möten mellan nya och etablerade svenskar. Genom dessa möten ökar deltagarnas kunskap om och förståelse för varandra.

Karin Götblad, polismästare vid NOA pratade om att Polisen ser att det är andra generationens invandrare (födda i Sverige) som har svårt att komma in i samhället.

De inre och yttre hoten mot Sverige

Detta seminarium arrangerades av Folk och Försvar, här beskrevs de komplexa hoten mot Sverige. Centrum mot våldsbejakande extremism ska från 2025 hjälpa kommuner med bidragsbedömande när olika organisationer söker bidrag.

Dag tre i Almedalen

En ”daladag” för vår distriktsidrottschef som rapporterar om bra samtal med flera kommunordföranden från våra dalakommuner.

Dalarna – Sveriges nästa tillväxtregion

Dalarna Science Park var arrangör för seminariet. Storbolag satsar i regionen men Dalarna brottas med fyra större utmaningar för att möta efterfrågan; infrastruktur, energitillgång, investeringskapital och kompetensförsörjning.

Idrottsrörelsen bidrar till kompetensförsörjningen

Genom attraktiva och väl fungerande idrottsföreningar bidrar idrottsrörelsen till kompetensförsörjningen. Fler vuxna och barnfamiljer stannar kvar eller flyttar till Dalarna om det finns en bra verksamhet som bidrar till en positiv fritid och livsstil. Idrottsrörelsen bidrar till detta.

Dag två i Almedalen

Almedalen

Social- och idrottsminister Jakob Forssmed tillsammans med Mattias Hjelmberg Riksidrottsförbundet.

Jakob Forssmed deltog i ”heta stolen”

Jakob fick bl a frågor om ökad kontroll av folkbildningsmedel och att banker ställer högre krav för att minska risker för penningtvätt. På frågorna svarade Jakob, -Ja vi kommer behöva öka kontrollen för att säkerställa att idrottens medel hamnar rätt och gör så stor nytta som möjligt. Kraven från bankerna är en EU regel som vi har att följa.

Han tillade också att idrottsrörelsen kommer fortsätta arbeta långsiktigt i utsatta områden. De åtgärder idrotten bidrar med är inga kortsiktiga projekt.

Almedalen

Kajsa Bergqvist om elitidrottarnas villkor.

Medaljens baksida - vad vet vi egentligen om svenska elitidrottares villkor?

Friidrottens förbundskapten Kajsa Bergqvist beskrev att det är svårare nu än när hon var aktiv att hitta personliga sponsorer. Det innebär att de aktiva har svårt att få vardagen att gå ihop. Tre av 61 i friidrottslandslaget som var på EM i Rom lever gott, ett antal till får vardagen att gå runt. För resterande är det varierande hur de får ihop ekonomin.

SOKs utredning från 2022 visade att 40% av alla deltagare på OS har svårt att få ekonomin att gå ihop.

Med detta som bakgrund tyckte de medverkande politikerna Emma Ahlström Köster (M) och Jessica Flodén (S) att det är bra att frågan nu diskuteras.

Almedalen

Jonnie Nordensky (RF) visar sammanställning från RFs analys.

Samhällsbyggnad genom tiderna - påverkar olika planeringsideal tillgången till fysisk aktivitet?

Historiskt har tillgången till idrottsanläggningar och idrottsmiljöer varit god i Sverige. Vilket har möjliggjort en bred och framgångsrik idrottsrörelse. Men förutsättningarna har förändrats med tiden.

RF har genomfört en omfattande analys och tittat på olika typer av bostadsområden som byggts under olika årtionden. De har bl a tittat på hur förtätningen av stadsmiljön påverkat tillgången till idrottsanläggningar och vilka lärdomar som finns att dra av detta?

Jonnie Nordensky visade och beskrev skillnaderna i en sammanställning som är ett bra underlag för den fortsatta diskussionen.

Dag ett i Almedalen

Almedalen

Diamant Salihu, journalist och författare.

Under första dagen hölls ett seminarium med journalisten Diamant Salihu som tog upp ämnet - Hur lockar vi attraktiva verksamheter till områden med utmaningar?

En viktig fråga även för idrottsrörelsen som medverkar till att skapa trygga och attraktiva miljöer.

Sidan publicerades: 26 juni 2024