Det är dags att
göra LOK-stödsansökan

Vi påminner om att ansökan till statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) för aktiviteter bedrivna under hösten 2023, ska vara redovisade senast den 25 februari.

Sidan uppdaterades: 23 februari 2024

OBS!
Tänk på att du som administratör i god tid aktiverar inloggning till Freja+ sent inkommen redovisning godkänns ej.

Mer om hur du skaffar Freja+

LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör Riksidrottsförbundet och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år. LOK-stödet är avsett att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott.

Mer om redovisning av LOK-stöd

Sidan publicerades: 23 februari 2024