Tillfälliga förändringar i anläggningsstödet ska möta energi- och kostnadsökningar

Nu är ansökan för 2023 öppen till de sex stöd som ingår i RF:s stöd till anläggningar och idrottsmiljöer. Ökad finansiering till energisparprojekt samt möjlighet att budgetera för oförutsedda kostnadsökningar är två nyheter.

Sidan uppdaterades: 13 januari 2023

Riksidrottsförbundet avsätter årligen medel till anläggnings- och idrottsmiljöstöd. RF-SISU Blekinge handlägger stödet som består av sex olika delar:

  • Stöd till nya aktivitetsytor, mindre projekt (upp till 400 000 kr i stöd)
  • Stöd till nya aktivitetsytor, större projekt (över 400 000 kr i stöd)
  • Stöd till energi- och miljöprojekt
  • Stöd till renoveringsprojekt
  • Stöd till säkerhetsprojekt
  • Stöd till utrustning för parasporten

Förändringar i stödet till energi- och miljöprojekt

Riksidrottsförbundet har gjort tillfälliga förändringar i riktlinjerna som innebär att:

  • Investeringar av solceller, byte till mer energieffektiva lampor och armaturer samt byte till effektivare uppvärmningssystem undantas från krav på energirådgivning.
  • Föreningar kan söka upp till 75 % av investeringskostnaden, istället för 50 %. Det maximala är beloppet precis som tidigare 400 000 kr.

Ansökan

Här kan du läsa mer om anläggningsstödet och ansökan

Sidan publicerades: 13 januari 2023

Kontakt

Magnus Persson

Idrottskonsulent

0708-280766


Anläggningsstöd
LOK-stöd
Likartade kursutbudet