Fullsatt när föreningar och företag kraftsamlar för Blekinge

Hur kan idrottsföreningar bidra till ett Blekinge som är attraktivt att bo, leva och utvecklas i? Detta diskuterade 100 deltagare från förenings- och näringslivet vid en fullsatt inspirationsfrukost under Idrottsveckan i Blekinge.

Sidan uppdaterades: 20 februari 2024

100 föreningsaktörer, företagare och beslutsfattare deltog på gårdagens frukostmöte på Kreativum för att diskutera hur föreningar och företag samverka för att erbjuda en attraktiv livsmiljö med ett rikt föreningsliv, liksom möjlighet till god folkhälsa. Att platserna snabbt fylldes och en kölista fick upprättas visar på hur viktig frågeställningen är.

Vad mer än ett attraktivt arbete är viktigt för att locka och behålla medarbetare? Många företag i Blekinge befinner sig i expansiva faser och ett av dem är NKT som planerar att anställa 500 personer de närmaste åren. Andreas Christenson som är HR Business Partner på NKT berättar om hur de samverkar med föreningslivet för att skapa en attraktiv livsmiljö och arbetsmiljö för sina medarbetare, samtidigt som de stöttar utvecklingen av föreningslivet.

- Våra anställda får prova på, och även ge förslag, på olika friskvårdsaktiviteter genom Friskvårdsgruppen, såsom kajaking, orientering eller curling. Vi har även föreningen Hvcif som drivs av engagerade medarbetare, som kör löpande program veckovis med exempelvis simning, padel, fotboll och innebandy. Det är få sätt slår detta för att motverka ”vi och dom” på en arbetsplats. Det ger även ett mervärde för medarbetarna, och vi vill att de ska må bra. Samtidigt vill vi ge den fokusen som idrottsverksamheterna förtjänar. Föreningslivet är otroligt viktigt för våra samhällen, säger Andreas Christenson.

Genom projektet Live in Blekinge skapas bättre förutsättningar för att fler ska välja att bo, leva och verka i vårt län. Ett attraktivt Blekinge som är välkomnande och tillhandahåller den information och det stöd man behöver för att flytta hit.

- Blekinge behöver fler invånare och rätt kompetens till våra arbetsgivare. Föreningslivet är en viktig nyckel för att skapa trivsel och välmående för både inflyttare och nuvarande Blekingebor. Vi arbetar med att skapa “en väg in” till Blekinge, där vi genom samarbete ska samla information och stöd för inflyttare – bland annat om en meningsfull fritid, berättar Niklas Carlsson, processledare för Live in Blekinge.

I projektet skapas även en gemensam varumärkesplattform som ska stärka Blekinges marknadsposition och få fler att välja Blekinge. Närmare 600 personer har varit delaktiga i arbetsprocessen, och lanseringen sker 21 maj.

- Tanken är att företag, akademi, offentlig sektor och föreningar ska kunna få inspiration och nyttja en materialbank för att exempelvis nå fler invånare, medarbetare, studenter och medlemmar. Varumärket Blekinge blir ett stöd som kompletterar och förstärker kommuners, föreningars och företags egna varumärken och marknadsföringsarbeten, och samtidigt visa att dessa aktörer ligger i en attraktiv region, säger Lotta Johansson som är projektansvarig på Visit Blekinge.

Inspirationsfrukosten arrangerades under Idrottsveckan i Blekinge, som har temat Plats för idrott. Det handlar om både den fysiska platsen samt miljön för idrott och rörelse och även idrottens roll i attraktionskraften för den lokala orten.

Läs mer om Idrottsveckan i Blekinge 2024

- Vi ser att vi behöver varandra för att utvecklas och bygga ett attraktivt och starkt Blekinge. Vi behöver vara modiga och hitta nya arbetssätt för att tillsammans nå framgång och bidra till en positiv samhällsutveckling. Där människor i Blekinge har goda livsmiljöer, mår gott och kan delta i ett rikt föreningsliv som ger möjlighet till god folkhälsa och social samvaro, säger Jeanette Andreasson Sjödin, ordförande RF-SISU Blekinge.

Sidan publicerades: 9 februari 2024