Anläggningsstödet bidrar till utveckling för Blekinges idrottsföreningar

Varje år beviljar RF-SISU Blekinge anläggningsstöd till föreningar som har behov av att utveckla sina anläggningar och idrottsmiljöer. På senare tid har vi besökt flera av dem för att se hur resultatet blev.

Sidan uppdaterades: 28 juni 2023

Tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer är en avgörande faktor för att kunna bedriva idrottslig verksamhet och en av Riksidrottförbundets prioriterade frågor. RF:s stöd till anläggningar och idrottsmiljöer är en del av idrottsrörelsens stödsystem vars syfte är att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.

Det finns sex olika stöd som går att söka inom anläggningsstödet:

  • Stöd till nya aktivitetsytor, mindre projekt (upp till 400 000 kr i stöd)
  • Stöd till nya aktivitetsytor, större projekt (över 400 000 kr i stöd)
  • Stöd till energi- och miljöprojekt
  • Stöd till renoveringsprojekt
  • Stöd till säkerhetsprojekt
  • Stöd till utrustning för parasport

Bidraget kan sökas av idrottsföreningar anslutna till RF och ansökan handläggs lokalt av RF-SISU Blekinge. Under 2022-2023 har inte mindre än 30 blekingska idrottsföreningar beviljats anläggningsstöd för att utveckla sina anläggningar och idrottsmiljöer. Magnus Persson som är ansvarig för anläggningsstödet i Blekinge har nyligen besökt flera av dem för att se hur resultatet blev. Här nedan kan ni läsa mer, och kanske få inspiration till en egen ansökan?

Sölvesborgs Cykel- och Sportklubb

Tack vare anläggningsstödet och andra finansiärer finns sedan förra året tre nya cykelarenor i Sölvesborg; Pump track och Skills area på Svarta Led samt Flowtrail på Ryssberget. Tillsammans erbjuder dessa arenor helt nya aktiviteter för barn och ungdomar, och även möjlighet till spontanidrott. Pump tracken är även anpassad för olika nivåer och funktionsnedsättningar.

Pumptrackbanan på Svarta Led

Pumptrackbanan på Svarta Led

H78 Handboll Sölvesborg

Renovering av Beachhandbollsplan Stiby. Efter många år var planen i stort behov av upprustning. Anläggningsstödet medfinansierade byte av träsarg, hörnstolpar, målställningar och begränsningslinjer samt mer sand. Tack vare förbättringarna kan beachhandbollsplanen fortsätta vara funktionsduglig, attraktiv och en plats där föreningens lag - och även andra föreningar - kan träna och trivas.

Beachhandbollsplanen i Stiby

Beachhandbollsplanen i Stiby

Motorklubben Jämke

Många olyckor uppstod genom omkullkörningar på grund av för mycket löst material. Föreningen har fått anläggningsstöd för att genom bevattning kunna säkra sina banor så att fler kan köra, och så att barn och ungdomar kan använda banan på ett säkert sätt. Nyinvesteringen ökar också tillgängligheten till omkringliggande klubbar.

Ljungrydabanan i Jämshög

Ljungrydabanan i Jämshög

Jämshögs IF

Föreningens klubbstuga med kök används till olika former av lagsamlingar, fotbollsskola, lägerverksamhet, lärgrupper mm. Efter trettio år behövde det begagnade köket totalrenoveras. Bänkskivor och plastgolv var utslitna och svårstädade. Köksluckor och lådor var trasiga och maskinerna var gamla och energikrävande. Genom ett ideellt arbete med målning, golvbyte, kakeluppsättning och nytt kök kan klubbstugan vara en fortsatt viktig mötesplats för barn, ungdomar och vuxna.

Jämshögs IF nya kök

Jämshögs IF nya kök

Karlshamns Golfklubb

Klubben har i många år jobbat för att skapa möjlighet att kunna träna golf året runt i bra miljö. Tidigare kunde ungdomsverksamheten bedrivas under en begränsad del av året, april till oktober. Föreningen har med hjälp av anläggningsstödet och andra finansiärer byggt en träningshall/studio där man kan träna golv och funktionell rörelseträning. I studion finns slagmattor, puttinggreen och fysarea. Vid slagmattorna kan man öppna portar för att slå ut på rangen.

Golfstudion på Karlshamns GK

Golfstudion på Karlshamns Golfklubb

KFUM Ronneby/Kallinge Skateboardförening

Ända sedan starten har föreningen drömt om en skatepark utomhus, som ska vara en trygg och rolig mötesplats för spontanidrott. Bidrag söktes från såväl RF:s anläggningsstöd som andra finansiärer. I början av juni invigdes skateparken som ligger centralt i Ronneby - nära skola, lekplats och ett idrottsområde med olika hallar och planer. Skateparken är alltid öppen och gratis att använda. Föreningens mål är en inkluderande park som bjuder in till fysisk aktivitet oavsett socioekonomisk status.

Ronneby Skatepark under uppbyggnad

Ronneby Skatepark under uppbyggnaden

Tyngdlyftarklubben Trossö

Klubbens lokaler var helt upplyst med lysrör och armaturer av äldre modell. Detta innebar en hög energiförbrukning och en onödig miljöpåverkan. För att få ned föreningens kostnader kontaktade de Karlskrona kommuns energirådgivare och fick ett gott underlag till ett byte till en energieffektiv närvarostyrd LED-belysning, som de kunde söka RF:s anläggningsstöd för.

Tyngdlyftarlokalen hos TK Trossö

Tyngdlyftarlokalen hos TK Trossö

Kristianopels Ryttarförening

Föreningens bana var i dåligt skick och behövde förbättras för att bli säker för både häst och ryttare att rida på. De sökte anläggningsstöd för att kunna schakta av översta lagret med sand, jämna till underlaget och lägga på nytt underlag. I och med detta hoppas föreningen också på ökad aktivitet och att ridbanan fortsätter att vara ett ställe där medlemmarna kan träffas med sina hästar för ökad gemenskap.

Kristianopels RF

Kristianopels Ryttarförenings ridbana

Vill du veta mer om anläggningsstödet?

RF:s anläggningsstöd öppnar nya möjligheter och plats för idrott. Läs mer om Projektstöd IF: Anläggning:

https://www.rfsisu.se/distrikt/blekinge/bidrag-och-stod/ekonomiskt-stod/projektstod-if-anlaggning

Sidan publicerades: 28 juni 2023