Hem / Vi arbetar med / Tränarutbildning / Grundutbildning för tränare

Grundutbildning för tränare

SISU Idrottsutbildarnas Grundutbildning för tränare ger dig en god grund att stå på i din fortsatta tränarroll. Utbildningen är för alla tränare oavsett idrott och om du tränar barn, ungdom eller vuxna.

Grundutbildningen ger en bra inblick i viktiga saker att tänka på i ditt ledarskap, i vilken roll och vilket sammanhang du befinner dig i, hur du på ett bra sätt möter och skapar goda träningsmiljöer för dina utövare. Grundutbildningen går även igenom vikten av en bred rörelserepertoar, fysiologi och träningslära som ger goda förutsättningar för dig när du ska planera och genomföra träningspass på ett bra och genomtänkt sätt.

Du är välkommen att gå utbildningen från det år du fyller 14 år. När tränare i det yngre åldersspannet anmäler sig rekommenderar vi att en äldre tränare från föreningen går utbildningen samtidigt för att vara mentor och bollplank för de unga i deras nya roll som tränare.

Se film om Grundutbildningen för tränare

Grundutbildningens delar

  • Jag och idrottsrörelsen
  • Jag och ledarskapet
  • Jag och träningen
  • Inriktning mot den målgrupp du tränar (barn, ungdom, vuxen)
  • Valbar del som väljs utifrån dina intressen

Upplägg och omfattning

För att göra grundutbildningen mer tillgänglig för dig som tränare består den av ett varierat lärande. Egna studier varvas med arbete på den digitala utbildningsplattformen och fysiska mötesplatser. Det skapar förutsättningar för dig att testa och överföra dina nyvunna kunskaper direkt in i din egen idrott och vardag som tränare i en förening. Och därefter åter reflektera in i utbildningen.

Det varierade lärandet utgörs av:

  • Hemuppgifter, som du gör själv eller tillsammans med andra i föreningen.
  • Distans, egen inläsning av utbildningswebbens innehåll, böcker, artiklar med mera, samt reflektion.
  • Fysisk utbildningsdag, praktisk tillämpning, dialog och erfarenhetsutbyte med andra.
  • Digitalt klassrum, enskilda och gruppuppgifter, samt reflektion i forum.

Hela utbildningen omfattar cirka 25 lektionstimmar, varav 9 lektionstimmar är fysisk träff.

Grundutbildningen genomförs av RF-SISU distrikten. Är du intresserad av att gå grundutbildningen, kontakta ditt närmaste RF-SISU distrikt.

När du går utbildningen får du tillgång till den digitala utbildningsplattformen (obs! fungerar först när du får inloggningsuppgifter i samband med utbildningen).

Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter