Hem / Vi arbetar med / Föreningsutveckling

Utveckla idrottsföreningen

Idrotten har förändrats mycket de senaste åren. Utveckling handlar mycket om att våga utmana er egen förening. Låt er inspireras av andras smarta idéer och ta hjälp av SISU Idrottsutbildarna om ni behöver stöd i er utveckling.

Många idrottsföreningar upplever liknande utmaningar, men det finns föreningar som har testat nya idéer och hittat lösningar som fungerat. I den här filmen berättar vi om några av de stora trenderna inom idrotten och om föreningar som vuxit genom att våga.

De senaste åren har idrottsrörelsen upplevt stora förändringar i synen på träning och tävling. Idrottsrörelsen har förstått vikten av att följa med i samhällsutvecklingen och anpassa sig till hur människors liv ser ut idag – samtidigt som vi ska behålla de delar som gjort idrotten så populär. Hur ser det ut i din förening?

Idrottsrörelsen erbjuder inte bara en rolig och utvecklande gemenskap för miljontals personer. Den bidrar också till ett starkare samhälle. Fler ska få chansen att uppleva vad idrotten ger och idrottsföreningarna ska bli ännu starkare. Därför ska vi tackla utmaningar som ledarbrist, knappa resurser och att ungdomarna slutar tidigt tillsammans.

Kontakta oss för samarbete

Vilka är era största utmaningar? Hur kan ni lösa dem? Vad har andra gjort? Ta gärna kontakt med det RF-SISU distrikt som din idrottsförening tillhör. Det är distrikten som utför SISU Idrottsutbildarnas arbete runt om i hela landet. 

Att samarbeta med oss är enkelt. Föreningslokaler och klubbstugor är vår hemmaplan:

  1. Kontakta ert RF-SISU distrikt. Ni kommer då få möta en idrottskonsulent som kan hjälpa just er förening. Tillsammans går ni igenom vad som är på gång i föreningen, inom förbundet som er förening tillhör och ser över vilka behov ni har. Idrottskonsulenten berättar vad distriktet kan bidra med, vad det kan kosta och vilka bidrag och stöd som kan finnas för föreningens utveckling.
  2. Känns samarbetet bra så här långt? Om det känns bra så jobbar ni tillsammans fram en utvecklingsplan på lite längre sikt. Planen säkrar att det ni bestämt, genom folkbildning, faktiskt leder till utveckling i föreningen.
  3. Då börjar vi! När utvecklingsplanen är klar är det dags att faktiskt börja jobba med de olika folkbildningsinsatserna. RF-SISU distriktet hjälper till och möjliggör aktiviteterna. Vilka de är och vilka möjligheter som finns kommer ni få veta i ert möte med idrottskonsulenten.

Mer om föreningsutveckling i Stöd och verktyg

Tillsammans gör vi din förening starkare!

Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter