Hem / Vi arbetar med / Utbildarutbildning

Utbildarutbildning

SISU Idrottsutbildarnas utbildning för utbildare vänder sig till dig som utbildar andra inom idrotten. Vi har valt att kalla rollen för utbildare. Kursledare eller kursinstruktör är andra begrepp som kan användas om samma roll.

Att vara utbildare inom idrottsrörelsen ger dig fantastiska möjligheter att möta många nya människor med ett intresse för idrott, att utvecklas som person och att skapa minnen för livet. Dessutom får du möjlighet att vara en del av andra människors utveckling och bidra till att fler vill ta ledaruppdrag inom idrotten.

Utbildaren har en viktig roll för att göra utbildningen så bra som möjligt och ge bästa möjliga förutsättningar för lärande.

För att du ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt och känna dig trygg i ditt uppdrag vill vi naturligtvis utgöra ett stöd för dig. Vi har bland annat utformat ett utbildningsutbud där du får mer kunskap i lärande- och motivationsaspekter som är viktiga för att lägga en bra pedagogisk grund.

Praktiska tips för utbildare under Stöd och verktyg

Se film om utbudet för utbildare

Om idrottens utbildarutbildningar

Utbildningarna vänder sig till dig som utbildar inom vårt idrottsövergripande utbildningsutbud eller hos specialidrottsförbunden (SF), oavsett vilken idrott eller kursspecifikt ämne du ska utbilda inom. Utbildningarna är uppdelade i de olika stegen Introduktion, Grund och Fortsättning.

Introduktion

En utbildning som riktar sig till nya utbildare och kursledare inom idrottsrörelsen. Du får en bra första grund att stå på – oavsett vilken målgrupp eller idrott du utbildar inom. Utbildningen genomförs av RF-SISU distrikten och en del av våra specialidrottsförbund. Läs informationsblad om utbildningen

För information om aktuella introduktionsutbildningar för utbildare, kontakta ditt närmaste RF-SISU distrikt eller ditt SF.

Syftet med utbildningen är att ge en introduktion till vad utbildaruppdraget innebär, inspirera och skapa en bra start för nya utbildare. Målet är att skapa motiverade utbildare, som blir goda ambassadörer för idrottsrörelsen och den organisation som de företräder. Stort fokus läggs på egen reflektion och samtal mellan deltagarna.

Grund

Grundutbildningen vänder sig till dig som är ny eller redan aktiv som utbildare oavsett idrott och kursspecifikt ämne. Utbildningen ger kunskap kring vad utbildningsuppdraget innebär, viktiga lärande- och motivationsaspekter, viktiga moment i en utbildning samt hur du som utbildare kan skapa goda utbildningsmiljöer.

Utbildningen omfattar cirka 25 lektionstimmar, varav 15 lektionstimmar är egna webbstudier och 10 lektionstimmar vid en fysisk träff under en och samma dag.

Mer information och anmälan:

Grundutbildning för utbildare våren 2022

Grundutbildning för utbildare hösten 2022

Fortsättning

Utbildningen vänder sig till dig som har varit utbildare ett tag och ger fördjupade kunskaper kring roller och ramar, lärandeteorier och strategier, ledarskap och personlig utveckling samt hur du leder en utbildning i varierat lärande både i det digitala och fysiska rummet som en facilitator. Utbildningen bygger vidare på Grundutbildning för utbildare som vi rekommenderar att du går först.

Utbildningen omfattar ca 20 lektioner och sker i ett varierat lärande. Stor del av tiden genomförs på egen hand via webben och i det digitala klassrummet samt 9–10 lektioner på den fysiska dagen.

Målet med utbildningen att bidra till fördjupad förståelse kring lärandets komplexitet och hur du som utbildare skapar goda lärmiljöer såväl i det fysiska som digitala rummet. Målet är dessutom att du fått en tydligare bild av ditt ledarskap och din fortsatta utveckling.

Mer information och anmälan:

Fortsättningsutbildning för utbildare våren 2022

Fortsättningsutbildning för utbildare hösten 2022

Utbilda i digitala miljöer

På vår sida Stöd för dig som leder webbinarium kan du lära dig mer om att utbilda och folkbilda digitalt.

Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter