Hem / Vi arbetar med / Strategi 2025 / Eldsjäl 2.0 – för framtidens ledarskap

Eldsjäl 2.0 – för framtidens ledarskap

Sveriges ideella idrottsrörelse med 880 000 ledare är unik. För att behålla det unika måste det ideella ledarskapet stöttas, underhållas och utvecklas. Riksidrottsförbundet och Ideella Folkspel har därför gemensamt startat Eldsjäl 2.0, ett utbildningsprogram som nu genomförs för andra året i rad.

Idrottsrörelsen mot 2025

Idrottsrörelsen är inne i ett stort förändringsarbete, Strategi 2025, för att möta framtiden och få fler aktiva och ledare att vilja engagera sig över tid – “så många som möjligt, så länge som möjligt i så bra verksamhet som möjligt”. För att lyckas med det har fem utvecklingsresor definierats som ska bidra till utveckling och förändring.

En av utvecklingsresorna är Ett stärkt ledarskap som lyfter fram ett ledarskap styrt av idén och värdegrunden i det sammanhang som ledaren verkar. Ledarskapet skapar engagemang och har mod att medvetandegöra sådant som skaver – det driver på förändring för att skapa en mer inkluderande och jämställd organisation och verksamhet. Ledarskapet präglas av nyfikenhet, öppenhet och en vilja att få möjlighet till nya perspektiv och att lära sig nya saker.

Om Eldsjäl 2.0

Inom idrottsrörelsen finns det ett antal olika utbildningsprogram, såväl idrottsövergripande som idrottsspecifika som på olika sätt bidrar till att stärka ledarskapet inom idrotten. Eldsjäl 2.0 är ett kompletterande program som ger stort utrymme för deltagarnas egna idéer, att testa nytt och rusta för ett ledarskap. Oavsett om du är tränare eller föreningsledare, som stödjer ungas behov framåt i tid.

Eldsjäl 2.0 riktar sig till ledare och tränare mellan 18 och 25 år inom idrotten som vill axla en framtida roll som ”förändringsagent”. Deltagaren ska redan vid sin anmälan till programmet ha ett uppdrag som tränare eller förtroendevald i en förening, specialidrottsförbund eller deras distrikt. Hen ska ha drivet, modet och viljan att skapa utveckling och förändring med hjälp av att utforma innovativa och kreativa projekt eller aktiviteter.

Deltagaren behöver också ha ett stöd från sin omgivning för att ges bästa möjliga förutsättningar för att uppnå utbildningsprogrammets syfte och mål.

Se film där tidigare deltagare berättar om utbildningen:

Vilka kan delta i Eldsjäl 2.0?

Urvalet av deltagare sker i samråd med och bland de specialidrottsförbund (SF) som har ett avtal med Ideella Folkspel. SF nominerar deltagare på sin kvot av platser. Ambitionen är att framöver erbjuda fler SF att nominera deltagare i kommande utbildningsomgångar. 

En kontaktperson på respektive specialidrottsförbund utses som bollplank och är den som följer deltagarna under programmets gång.

Utbildningens syfte

  • Att höja kunskapen kring aktuella fält som identifieras som avgörande för idrottsrörelsens förflyttning och fortsatta utveckling.
  • Att stärka och utveckla det egna ledarskapet.
  • Att bygga nätverk för att skapa naturliga forum för erfarenhetsutbyte och rådgivande stöd.
  • Att i projektform våga pröva och förverkliga idéer för att utveckla verksamheten under programmets gång.

Övergripande mål

  • Att få ambassadörer och drivande förändringsledare som bidrar till att utveckla och förändra våra idrottsmiljöer.
  • Att stödja innovativa projekt som leder till ett stärkt och hållbart ledarskap.
  • Projekt som kan synliggöra och sprida vidare som konkreta exempel.

Upplägg och innehåll

  • Utbildningsprogrammet är på drygt 120 utbildningstimmar och sker i ett varierat lärande över tid.
  • Dessa 120 utbildningstimmar är uppdelade enligt följande: 30 timmar för sitt egna projekt, 20 timmar på den digitala samlingshubben samt 70 timmar på gemensamma träffar som både sker i digital- och fysisk form.
  • De gemensamma träffarna sker på ett antal veckodagar som redan är satta när projektet startar.

Tidplan

Specialidrottsförbunden skickar nomineringar av deltagare till RF senast den 15 juni.

Programmet startar den 25 augusti 2022 och avslutas i april/maj 2023 i samband med Eldsjälsgalan.

Här finns mer information om utbildningen Eldsjäl 2.0

Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter