Hem / Vi arbetar med / Strategi 2025

Folkbildnings- och utbildningsresan mot 2025

I idrottsrörelsens Strategi 2025 betonas hur viktig folkbildning och utbildning är för framtidens idrott. Folkbildning bidrar till förståelse och kunskap genom samtal och lärprocesser där många människor är involverade.

I SISU Idrottsutbildarnas nya utbildningar för tränare, föreningsledare och utbildare utvecklas innehåll och struktur så att de stödjer idrottsrörelsens fem "utvecklingsresor" inom Strategi 2025:

  • Den moderna föreningen engagerar
  • Inkluderande idrott för alla
  • En ny syn på träning och tävling
  • Jämställdhet för en framgångsrik idrott
  • Ett stärkt ledarskap

Mer om Strategi 2025 och utvecklingsresorna

Kommunikation, folkbildning och utbildning är nödvändiga ingredienser för att skapa samtal om framtidens idrott i föreningars klubbstugor, på planer, i hallar – ja överallt där idrott skapas och utövas. Det är i föreningarna som strategiarbetet ska synas. Det är i ledarnas tankar om idrott, och i deras utformning av träning och tävling, vi kan se om strategiarbete har lyckats.

Folkbildning och utbildning är viktiga verktyg för att idrottsrörelsen ska röra sig mot de mål som uttrycks i den strategiska planen. Samtidigt är folkbildning och utbildning inte uteslutande verktyg för att uppnå något annat, utan även en nödvändig verksamhet i sin egen rätt. En stor folkrörelse som idrottsrörelsen måste ständigt vara en lärande rörelse där lärandet via folkbildningsinsatser visar vad idrottsrörelsen är och vill vara.

Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter