Hem / Vi arbetar med / Process- och projektledning / Processledarutbildning

Processledarutbildning

För att lyckas som processledare krävs förstår både kunskap och erfarenhet, där förmågan att ställa kloka frågor är central. Det är genom frågor som processledaren tydliggör uppdraget, leder samtal och driver processen framåt.

Oavsett vad man står inför eller vilka utmaningarna är kan det vara till fördel att ta hjälp av en utomstående: en processledare. Själva processledarrollen handlar i huvudsak om att hantera fem huvudområden.

Processledaren ska:

  1. Planera och designa en utvecklings – eller förändringsprocess tillsammans med uppdragsgivaren.
  2. Möta och leda människor genom processens olika moment.
  3. Vid behov bidra med idéer, kunskap och erfarenheter, framförallt kopplat till processen. Det kan exempelvis handla om hur ett mål bör formuleras för att det ska vara användbart.
  4. Sammanfatta och ge förslag på metoder och verktyg i det fortsatta arbetet.
  5. Stödja implementeringen av processens resultat. Det kan exempelvis vara en ny vision eller värdegrund som ska ges liv genom människors beteenden.

SISU Idrottsutbildarna har de senaste åren reviderat och utvecklat utbildningsutbudet för organisationsledare. Här hittar du det som är aktuellt i dagsläget.

Våra processledarutbildningar

Processledning i teori och praktik

En grundläggande utbildning om 4 dagar (2 + 2) med syfte att ge en introduktion och förståelse för vad det innebär att vara processledare samt konkreta verktyg att använda direkt med fokus på organisation – och verksamhetsutveckling.

Utbildningens målgrupp är distriktskonsulenter och de som arbetar med exempelvis föreningsutveckling på ett specialidrottsförbund (SF) eller specialdistriktsförbund (SDF).

Utbildningen ges som öppen utbildning.

För aktuella utbildningstillfällen, gå till Bosöns webbplats

Processledning Avancerad

Processledning Avancerad ger dig som processledare möjlighet att fördjupa dina kunskaper i processledning inom idrottens sammanhang. Ett systemiskt förhållningssätt tillämpas genomgående under utbildningen. Särskilt fokus ligger på hur detta förhållningssätt kopplas samman med utveckling och förändring av individ, grupp och organisation. Teoretiska genomgångar varvas med samtal, reflektion och träning.

Teman i utbildningen:

  • Idrottens sammanhang och processledarrollen
  • Systemiskt förhållningssätt på individ-, grupp- och organisationsnivå
  • Förändring och motstånd
  • Metoder och ledstänger för omvärldsspaning, meningsfulla mål, effektfulla strategier och handlingar samt konflikter

För aktuella utbildningstillfällen, gå till Bosöns webbplats

Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter