Hem / Vi arbetar med / Folkbildning i praktiken / Lärgrupp och lärgruppsledare

Lärgrupp och lärgruppsledare

Lärgruppen är en verksamhetsform inom folkbildningen som används när din förening eller ditt lag vill lära något nytt och utvecklas tillsammans. En lärgrupp är en mindre grupp med människor som regelbundet träffas för att tillsammans samtala kring ett visst ämne.

Lärgruppen bygger på det goda samtalet mellan deltagarna och ska möjliggöra utbyte av erfarenheter, olika perspektiv och olika upplevelser.

Som utgångspunkt kan man ha ett lärgruppsmaterial från SISU Idrottsutbildarna i det valda ämnet. Det kan vara böcker, filmer, poddar, dialogdukar, arbetsböcker eller tidningsartiklar.

Se filmen Folkbildning och utbildning i idrottens studieförbund

Lära av varandra

I lärgruppen finns ingen uttalad expert, kunskapen finns i gruppen genom den erfarenhet som finns där. För att alla ska få ta del av den erfarenheten krävs att deltagarna känner sig hörda, sedda och respekterade. En lämplig gruppstorlek är 6–9 personer. Då är förutsättningarna mycket goda för meningsutbyte, gemenskap och delaktighet.

En lärgrupp riktar sig till ledare, tränare, föräldrar eller utövare och kan i stort sett utgå ifrån vilket tema som helst. Det kan handla om att arbeta med vision och mål eller att utvecklas och må bra som tränare och ledare. Eller värdegrundsfrågor, mat och träning, mental träning med mera. Det viktiga är att temat är meningsfullt för er grupp och skapar ett engagemang.

En lärgrupp kan genomföras när och var som helst, antingen i anslutning till något av era planerade möten eller under flera helt separata träffar.

Lärgruppsledaren

Som aktiv, ledare och tränare kan du ha fler olika roller i din förening. En på planen, isen eller i träningslokalen, en annan när ni pratar om andra värden inom idrotten som till exempel bra mat och träning, mental träning, ditt lags värdeord eller liknande. SISU Idrottsutbildarna kallar denna roll för lärgruppsledare.

Det viktigaste är att du/någon tycker att det känns okej att ta på ledartröjan när ni bestämt er för att genomföra planerade samtal tillsammans i lärgruppen. Även om alla i lärgruppen förväntas delta aktivt i samtalen behöver någon ta på sig att leda. Den personen behöver inte vara expert på ämnet som ni ska samtala kring och behöver inte kunna ha svar på alla frågorna. Det är gruppen tillsammans som ska skaffa den nya kunskapen och hitta svaren ni söker.

Lärgruppsledare har uppgiften att vara en form av samordnare och inspiratör. Att se till att deltagarna i gruppen mår bra, fungerar på ett bra sätt och kommer framåt i sitt arbete.

Som lärgruppsledare bidrar du till att andra personer i föreningen utvecklas och utmanas samtidigt som du själv utvecklas både som ledare och som människa.

Här finns mer stöd för lärgruppsledaren

Stöd av idrottskonsulenten

SISU Idrottsutbildarna finns nära dig och din förening. Våra idrottskonsulenter kan ge er stöd innan, under och efter en lärgrupp genomförs. Det kan till exempel ske genom att ge förslag på pedagogiskt upplägg, tips om bra lärande material och stöd på hur ni bygger bra lärande miljöer. Under tiden lärgruppen genomförs kan konsulenten finnas till hjälp om ni känner er osäkra i en fråga. Efter lärgruppen har genomförts kan idrottskonsulenten stämma av med er hur det gått, hur ni vill gå vidare och ge förslag på vad ni kan göra för att ytterligare ta ett steg mot den utveckling ni vill nå.

SISU Idrottsutbildarna kan även bidra med visst stöd genom folkbildningsanslaget. Det kan handla om att ta kostnader för material, hyrd lokal, studiebesök, expertmedverkan med mera. Kontakta gärna RF-SISU distriktet där du bor så berättar de mer om hur ett samarbete kan se ut.

Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter