Hem / Vi arbetar med / Folkbildning i praktiken

Folkbildning i praktiken

SISU Idrottsutbildarna och våra RF-SISU distrikt arbetar med folkbildning året om i hela Sverige. Möten där samtal och erfarenhetsutbyten leder till förändring och utveckling både för individen och hela föreningen.

Våra idrottskonsulenter möter varje dag ledare, tränare, styrelsemedlemmar, aktiva och föräldrar över hela landet. Idrottskonsulenten lyssnar in föreningens behov, hur de vill utvecklas, vad de vill uppnå, och kan sedan vägleda och ge förslag på vad föreningen kan göra. Idrottskonsulenten hjälper till att planera och lägga upp folkbildningsverksamhet anpassad efter föreningen och deras medlemmar.

Vänd dig till ditt distrikt för att komma i kontakt med en idrottskonsulent.

Se filmen Folkbildning och utbildning i idrottens studieförbund

Folkbildning på flera olika sätt

SISU Idrottsutbildarna jobbar med folkbildning på flera olika sätt. Vi får statligt stöd för folkbildningsverksamhet när den genomförs i följande olika former:

Föreningsbesök

Föreningsbesök är en uppsökande verksamhet för att nå föreningar och individer inom idrotten. Syftet är att motivera och uppmuntra till att påbörja, eller fortsätta, ett folkbildningsarbete.

Lärgrupp

En lärgrupp är en mindre grupp med människor som regelbundet träffas för att tillsammans samtala kring ett visst ämne. Lärgruppen bygger på det goda samtalet mellan deltagarna och ska möjliggöra utbyte av erfarenheter, olika perspektiv och olika upplevelser.

Lärgruppsledaren har en viktigt roll i gruppen och behöver inte vara expert på ämnet som man ska samtala kring. Lärgruppsledarens uppgift är att vara samordnare, pådrivare och inspiratör.

Det är viktigt att lärgruppsledaren delar idrottsrörelsens grundläggande värderingar om allas rätt att vara med, glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet och rent spel. Lärgruppsledaren ska vara godkänd av SISU Idrottsutbildarna.

Mer om lärgrupp och lärgruppsledare

Kurs

Kurs är det vi kallar den typ av utbildning som har en i förväg fastställd kurs- eller utbildningsplan och ett tydligt utbildningsmål.

Processarbete

Föreningen kraftsamlar för att inleda ett utvecklingsarbete mot ett bestämt mål. Processarbetet är avgränsat i tid, inleds med en nulägesanalys och ska leda fram till någon form av dokumentation eller handlings-/utvecklingsplan.

Föreläsning

En föreläsning ska pågå minst en halvtimme och kan också med fördel vara i form av en workshop där upplägget består av föreläsning, diskussion och reflektion.

Kulturarrangemang

Ska ge deltagarna möjlighet till en kulturupplevelse och en möjlighet att få ny kunskap. De bärande inslaget ska vara: teater, sång, musik, film, dans och utställningar.

Kontakta oss

Vilken form av folkbildning passar bäst för era behov? Kontakta SISU Idrottsutbildarna och RF-SISU distriktens idrottskonsulenter för att veta mer. Hitta ditt distrikt.

Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter