Hem / Vi arbetar med / Digital folkbildning och utbildning

Digital folkbildning och utbildning

Coronapandemin påverkar hela idrottsrörelsen, både träning och tävling och våra fysiska folkbildnings- och utbildningstillfällen. Men istället för att ställa in ser vi det som en möjlighet att ställa om.

När människor inte kan mötas fysiskt på samma sätt som tidigare tror vi att sociala kontakter blir ännu viktigare. Därför ställer vi om till digitala mötesplatser.

Våra RF-SISU distrikt jobbar nu aktivt med att hitta sätt att fortsätta utveckla, folkbilda och stötta idrottsrörelsen över hela landet. De vill fortsätta att möta er i föreningen, även om det oftare blir i digital form. De hjälper gärna din förening att komma igång med digitala möten, folkbildning och utbildning.

Vill du veta mer? Kontakta en idrottskonsulent i ditt RF-SISU distrikt.

Tips! Håll gärna folkbildande samtal i er styrelse kring styrelseutveckling, och med era ledare kring ledarutveckling. Passa på att föra dialog med era aktiva: Hur vill de att deras träning ska se ut? Hur är en bra kompis?

Digital folkbildning

Digitala verktyg ger oss möjlighet att vara mer flexibla i hur vi möts. Verktygen kan användas på flera olika sätt kopplat till lärande: för förberedelser, under själva lärandetillfället och/eller för reflektion. Alla RF-SISU distrikt använder Microsoft Teams, en programvara/app för röst- och videosamtal med skärmdelning, chattfunktioner och dokumentdelning. Distrikten kan också använda och rekommendera andra digitala verktyg. Kolla vad som gäller i ditt distrikt.

Det fysiska rummet ska inte få begränsa möjligheten att delta i utbildningar eller i de goda samtal som förs inom idrotten. Här nedan får du en överblick av vad som kan genomföras digitalt tillsammans med ditt RF-SISU distrikt.

Digitala årsmöten – tillsammans genomför vi ett årsmöte

Just nu finns det ett stort behov inom idrottsrörelsen att arrangera årsmöten och andra mötesplatser digitalt. Vi får många frågor om vilka möjligheter som finns. Våra distrikt kan ge råd och tips om digitala årsmöten. Kontakta ditt RF-SISU distrikt.

På RF:s webbplats hittar du en vägledning för föreningar som vill genomföra årsmötet digitalt. Där finns tips på vilka digitala verktyg som är bra att använda, praktisk info till delegater och en checklista till ansvariga för mötet. 

Föreningsbesöket – vi möter dig gärna digitalt

Vi vill träffa er förening på er hemmaplan, det gör vi gärna även digitalt. Genom ett digitalt samtalsverktyg som passar er kopplar vi helt enkelt upp oss och möter er precis som vanligt. Självklart kan det också vara så enkelt som ett telefonsamtal. Ett digitalt föreningsbesök som till exempel kan leda till att ni på distans arbetar fram en folkbildnings- och utbildningsplan för 2020.

För att boka ett föreningsbesök, digitalt eller fysiskt, kontaktar du en idrottskonsulent på ditt RF-SISU distrikt.

Lärgrupp – vi hjälper er att mötas och samtala digitalt

En digital lärgrupp bygger, precis som den fysiska, på att en mindre grupp människor regelbundet träffas för att samtala om ett visst ämne. Digitala verktyg kan användas på olika sätt: för förberedelser, under själva samtalet eller för reflektion. Det viktigaste är att alla deltagare har tillgång till verktyget och kan delta fullt ut. Som vanligt är det viktigt att det finns en samtalsledare som kan vägleda, ge instruktioner och se till att alla inkluderas.

Obs! Just nu gör vi undantag i och med coronakrisen. Grundregeln för att kunna rapportera en lärgrupp är i vanliga fall att samtalet mellan deltagarna sker i realtid. Och om lärgruppen genomförs digitalt kopplar deltagarna upp sig samtidigt och kan interagera med varandra, antingen i tal eller i skrift. Men i och med försiktighetsåtgärder kring coronaviruset kommer vi att godkänna lärgrupper även där deltagarna inte kunnat närvara samtidigt. Inläsning av material inför ett samtal eller reflektioner efter samtalet behöver, i vanlig ordning, inte göras samtidigt eller i grupp.

Digital utbildning för lärgruppsledare (kostnadsfri)

Praktisk handledning för lärgruppsledare i digitala lärgrupper

Mer info om lärgrupper

För att komma igång med digitala lärgrupper stöttar vi gärna. Kontakta en idrottskonsulent i ditt RF-SISU distrikt.

Processarbete – vi driver utvecklingsfrågor i processform

Genom ett processarbete kan din förening kraftsamla för att utvecklas mot ett bestämt mål. Våra kompetenta processledare leder gärna arbetet, och det är fullt möjligt att genomföra även processer digitalt. Här ställs dock lite högre krav på verktyget så att våra processledare på ett bra sätt kan ta arbetet framåt tillsammans med deltagarna. För att få veta mer om processarbete kontakta en idrottskonsulent i ditt RF-SISU distrikt.

Kurser och föreläsningar

RF-SISU distrikten försöker så långt som möjligt erbjuda kurser och utbildningar som även går att ta del av digitalt och på distans. Vissa löper över flera tillfällen och pågår under en längre period, medan andra bara är ett enstaka tillfälle. Vissa är helt digitala och andra delvis. Kolla med ditt RF-SISU distrikt vad just de har på gång.

Här har vi samlat aktuella digitala kurser och föreläsningar

Kulturarrangemang

En förening och dess aktiva, ledare och tränare kan också lära sig nya saker genom kulturarrangemang av olika slag. Det kan handla om teater, sång, musik, film, dans och utställningar. Visst går även dessa att göra digitalt! Alla former av kulturinslag som finns digitalt kan du använda för lärande i din förening. För att få veta mer kontakta en idrottskonsulent i ditt RF-SISU distrikt.

Bosön Idrottsfolkhögskola

Bosön Idrottsfolkhögskola ställer för tillfället om fler av sina utbildningar till distansalternativ.
Du kan läsa mer om aktuella utbildningar och komma i kontakt med skolan här

Riksidrottsmuseum

Nu kan du ta del av Riksidrottsmuseum och Konsthall 16:s samlingar, filmer, visningar och pysselverkstäder oavsett var du befinner dig. Gå in här och kolla.  

Digitala utbildningar och material

Här har vi listat några kostnadsfria digitala utbildningar och webbar med information och kunskap att ta del av på egen hand. Om ni är fler i ditt lag eller förening som vill jobba tillsammans med något av materialen, hör av er till en idrottskonsulent i ditt RF-SISU distrikt för tips om hur ni i er förening kan utvecklas.

Lärgruppsledare, kostnadsfri

Introduktionsutbildning för föreningsledare

Introduktionsutbildning för tränare

Psykisk hälsa: Ledare som lyssnar

Idrotten vill

Inkluderande idrott

Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter