Hem / Vi arbetar med / Barn och ungdom

Barn och ungdom

Närmare 90 procent av alla barn och ungdomar i Sverige har någon gång under sin uppväxt varit med i en idrottsförening. Det ger idrottsrörelsen ett stort ansvar för att verksamheten bedrivs på ett bra sätt – på barn och ungas villkor.

Idrottsrörelsen vill att så många som möjligt ska kunna vara med och idrotta så länge som möjligt, i en så bra verksamhet som möjligt. All idrott för barn ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv och utgå från barnkonventionen. Att idrottsrörelsen ska följa barnkonventionen står inskrivet i RF:s stadgar sedan 2009.

Verksamheten ska utgå ifrån barnets uttalade intressen och behov. Leken, glädjen och lusten att röra sig ska komma i första hand. Träningen bör vara allsidig och barnen bör även uppmuntras att hålla på med flera idrotter, vilket minskar skaderisken och ökar motivationen att fortsätta träna.

Föreningar inom idrottsrörelsen har tillgång till stöd från SISU Idrottsutbildarna i arbetet med att utveckla sin verksamhet för barn och ungdomar. Vi erbjuder kompetens och metoder som skapar förutsättningar för lärande och i förlängningen en utvecklande föreningsmiljö.

För att få reda på mer om hur din förening kan få hjälp med att utveckla barn- och ungdomsidrott, kontakta ditt RF-SISU distrikt. I distrikten finns bland annat sakkunniga i barn- och ungdomsidrott. Hitta ditt distrikt.

Trygg idrott

SISU Idrottsutbildarna arbetar för en trygg idrott. Det är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar.

För att vi ska få en trygg idrottsmiljö behöver vi arbeta utifrån den värdegrund som idrottsrörelsen gemensamt kommit fram till: Glädje och gemenskap, Demokrati och delaktighet, Allas rätt att vara med och Rent spel.

Du hittar mer om vår värdegrund i idéprogrammet Idrotten Vill.

En förutsättning för att kunna förebygga kränkningar och övergrepp i en förening är att föra en dialog om frågorna bland ledare, aktiva och i styrelserummet. Därför har SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet tagit fram material som ni kan använda i er förening.

Mer om trygg idrott i Stöd och verktyg

Barns lärande

För barn från 7 år och uppåt erbjuder SISU Idrottsutbildarna verksamhetsformen lärgrupp. Detta under förutsättning att själva lärgruppen är tidsmässigt anpassad till målgruppen såväl som till barns förutsättningar för lärande. Lärgrupper med barn som målgrupp handlar om att ta till vara barns kreativitet och fantasi, men möjliggör också att göra barnen mer delaktiga i sitt idrottande. Utgångspunkten är att bidra till lärande för, med och av barn.

Mer om barns lärande i Stöd och verktyg

Se film om barns lärande

Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter