Hem / Om oss / Vår syn på ledarskap

Vår syn på ledarskap

SISU Idrottsutbildarnas verksamhet bygger på ett idé- och värderingsstyrt ledarskap. Det handlar om att styra mot organisationens vision och mål med hjälp av en idé och värderingar. Engagemang, mod och lärande är viktiga delar som förflyttar organisationen framåt.

Se film om idé- och värderingsstyrt ledarskap

Idrottsrörelsen är inne i en stor förändringsresa med sikte mot uppsatta mål 2025 – en resa som ska göra idrottsrörelsen relevant och attraktiv även i framtiden. Idrottsrörelsens fyra mål till 2025 är:

  • Skapa ett livslångt idrottande, där vi inom idrottsrörelsen har vidareutvecklat verksamheten så att barn, ungdomar, vuxna och äldre idrottar i förening under hela livet samt att vi ska nå fler idrottsliga framgångar internationellt.
  • Leva och leda enligt idrottsrörelsens värdegrund: idrottens värdegrund är vår styrka.
  • Bedriva idrotten i föreningar, genom att vidareutveckla föreningens verksamhet samt samverkan med andra aktörer för att skapa goda möjligheter att idrotta i föreningar.
  • Vara en starkare samhällsaktör: idrotten gör Sverige starkare.

Ledarskapet visar vägen

Ett stärkt ledarskap hjälper oss att nå målen, ett ledarskap som tar till vara engagemanget i rörelsen. Det är ett ledarskap som vågar fatta modiga beslut och som vågar stå upp för och hålla kvar vid dessa.

En stark ledare vågar ifrågasätta, ompröva och finna nya vägar i nära samverkan med dem i sin närmiljö. En central och viktig del i ledarskapet är också lärandet. Ett lärande där du som ledare tar dig tid till självreflektion och dialog för att lära av och med andra.

Kort och gott: ett starkt ledarskap är ett idé-¬ och värderingsstyrt ledarskap som genomsyras av ett gott bemötande där vi tar fram det bästa hos varandra.

Utgångspunkterna för ett idé- och värderingsstyrt ledarskap är följande:

  • Idé
  • Värderingar
  • Vision
  • Engagemang
  • Mod
  • Lärande

Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter