Hoppa till sidans innehåll

Tryggare idrott med hjälp av Rädda Barnen

2018-11-15 13:30

För att kunna skapa en trygg idrott för barn och unga behöver idrottsföreningen ha en tydlig struktur där det finns rutiner för att förebygga, upptäcka och hantera diskriminering, kränkningar och sexuella övergrepp. Även om det finns en genomtänkt och schysst värdegrund kan det vara svårt att få ordning på de problem som uppstår. Med hjälp av Rädda Barnens metod High Five kan du och din förening få hjälp med att ta fram en handlingsplan och hitta en struktur för ert värdegrundsarbete.
  • Skapad: 15 NOV 2018 13:30

Idrotten ska genomsyras av glädje och gemenskap där alla ska vara trygga och känna sig respekterade och inkluderade. På Västmanlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna finns både stöd och hjälp att få. Flera samarbeten är uppstartade, exempelvis med Rädda Barnen där High Five och metoden "Fem steg till en handlingsplan"  används för att skapa tydliga rutiner gällande att förebygga, upptäcka och hantera diskriminering, kränkningar och sexuella övergrepp.

- Rädda Barnen arbetar med High Five för att alla barn har rätt att delta i en trygg och inkluderande idrott. Vi får frågor från barn, föräldrar, ledare, kommuner och föreningar runt om i Sverige som undrar hur vi kan hjälpa dem att hantera kränkningar, diskriminering eller våld som sker inom idrotten. Samverkan sker ofta med idrottsförbunden och SISU Idrottsutbildarna. Genom vår metod "Fem steg till en handlingsplan" jobbar vi på ett kreativt och pedagogiskt sätt med föreningar för att ta fram handlingsplaner mot mobbning, kränkningar och diskriminering. Vi hjälper föreningar att hitta en struktur för sitt värdegrundsarbete och skapar nödvändiga rutiner för en trygg verksamhet, berättar Stina Walheim verksamhetsansvarig för High Five Öst hos Rädda Barnen.


Stina Walheim, Rädda Barnen.

Metoden "Fem steg till en handlingsplan" genomförs under ungefär nio timmar uppdelat på tre kvällar. Idrottsföreningen bildar en arbetsgrupp med minst fyra personer, en från styrelsen, en ledare, en förälder och en aktiv ungdom. Kvällarna präglas av levande och öppna diskussioner om hur det ser ut idag och hur föreningen vill att det ska vara i framtiden. Föreningen tar fram en plan som innehåller både förebyggande arbete och handfasta åtgärder om något skulle hända i idrottsföreningen. Deltagarna lär sig bland annat mer om hur föreningarna ska agera om det finns oro för ett barn och hur en anmälan till socialtjänsten går till.

I Västmanland finns ett nära samarbete med Västmanlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna och flera föreningar är igång med sitt arbete. En av föreningarna är Västerås IK där Jonas Hyttring är styrelseledamot och ansvarig för High Five.

- Vårt uppdrag är så mycket större än att utbilda barn i att spela hockey,  konstaterar han.
- Vi ska arbeta med hela människan och då är det här en bra metod.


Stina tillsammans med Jonas Hyttring, Västerås IK.

Stina berättar att de föreningar som arbetar med High Five ofta får ett nytt perspektiv på sin verksamhet där processen sätter igång många olika värdefulla insatser som förstärker barnperspektivet. Värdegrunden blir inte något som bara finns på papper, utan den lever och genomsyrar den verksamhet som bedrivs. Förutom att föreningarna har tydligare rutiner på plats så skapas även nya viktiga funktioner, som till exempel trygghetsråd och visselblåsarfunktioner. Ledare och styrelser som deltagit uppger själva att de känner sig mer stolta över sin förening och att ledare känner sig tryggare i sin roll.

- Jag rekommenderar alla som har intresse av att arbeta för en trygg idrottsmiljö att ta kontakt med SISU Idrottsutbildarna och föreningens idrottskonsulent. Vi ser gärna att flera föreningar träffas tillsammans, så se till att anmäla ert intresse.

- Idrotten är en fantastisk möjlighet för våra barn och unga! Jag önskar att vi kunde bli ännu bättre på att inkludera även de allra mest utsatta barnen i vårt samhälle. Idrotten är i sig en skyddsfaktor som kan göra en enorm skillnad för enskilda barns liv, avslutar Stina.

Vill du veta mer om Rädda Barnen High Five? Läs mer
Vill du kontakta oss på Västmanlands Idrottsförbund och SISU idrottsutbildarna? Länk till kontaktuppgifter
Vill du veta mer om hur vi arbetar för en trygg idrott? Läs mer

Text: Anette Fransson.
Foto: Rädda Barnen och Andreas Svensson.

Skribent: Anette Fransson
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
SISU Idrottsutbildarna Västmanland
Pontus Widéns väg 18
722 23 Västerås

Kontakt:
Tel: 0104764800
E-post: This is a mailto link