Hoppa till sidans innehåll

Ett tryggt Föreningsliv

2019-08-23 10:20

Alla som idrottar i en förening ska kunna göra det i en trygg miljö och något annat än nolltolerans mot alla former av våld, trakasserier, kränkningar och övergrepp är otänkbart. Den 25 och 26 september lyfter vi denna fråga och håller en föreläsning där Patrik Sjöberg berättar om sina erfarenheter från föreningslivet. Rädda Barnen berättar om hur föreningar och vuxna kan arbeta för att upptäcka och förhindra våld och övergrepp mot barn och SISU Idrottsutbildarna informerar om vilket stöd som idrottsföreningarna kan få.
  • Uppdaterad: 23 AUG 2019 10:20

På SISU Idrottsutbildarna i Västernorrland har vi sedan 2013 arbetat med Trygga idrottsmiljöer i samarbete med Rädda Barnen och några av länets kommuner. Föreningarna tar fram en handlingsplan ochskapar beredskap och rutiner för att förebygga, upptäcka och agera vid diskriminering, kränkningar och övergrepp. Handlingsplanen ska innehålla såväl förebyggande arbete som konkreta åtgärder om hur föreningen ska agera om något händer. Under hösten 2019 erbjuder vi processtöd till föreningar i länet för att ta fram handlingsplaner.

En förening som har arbetat med Trygga idrottsmiljöer är Selånger Bandy.

-        Nu när vi har en handlingsplan jobbar vi mer aktivt med frågor som rör kamratskap, mobbning med mera. Vi har fått verktyg och har något att jobba utifrån. När något inträffar i laget är det lättare att hänvisa till det vi har pratat om, säger Andreas Ljungström tränare Selånger Bandy.

För att vi ska få en trygg idrottsmiljö behöver vi arbeta utifrån den värdegrund som idrottsrörelsen gemensamt kommit fram till. På Riksidrottsmötet i maj togs beslut om att idrottsföreningarna måste begära begränsat utdrag ur belastningsregistret för de som anställs eller erhåller uppdrag i föreningen och som i uppdraget har direkt och regelbunden kontakt med barn. Detta för att värna om hela föreningens trygghet och barns trygghet i synnerhet. Beslutet träder i kraft 1 januari 2020.

Riksidrottsförbundet har inrättat en idrottsombudsmannafunktion dit alla kan vända sig för att få vägledning kring t.ex. polisanmälan eller orosanmälan till socialtjänsten. Dessutom har RF inrättat visselblåsartjänsten som är en möjlighet att konfidentiellt kommunicera misstankar om avvikelser från värdegrunden inom idrotten. Visselblåsarärenden kan exempelvis handla om, ekonomiska oegentligheter, övergrepp och trakasserier.

I samarbete med Bris har Riksidrottsförbundet tagit fram ett material som rör barnens rättigheter inom idrotten, Barnens spelregler. RF har även ett samverkansavtal med Bris som innehåller kunskapshöjande och rådgivande insatser.

Mer information om Trygg idrott:

https://www.rf.se/RFarbetarmed/Tryggidrott/

https://barnensspelregler.se/

https://www.raddabarnen.se/highfive/

Inbjudan föreläsning Örnsköldsvik: https://www.sisuidrottsutbildarna.se/globalassets/sisu-iu-vasternorrland/dokument/dokument-for-sisu-vasternorrland/inbjudan-patrik-sjoberg-ovik.pdf?w=900&h=900

Inbjudan föreläsning Sundsvall: https://www.sisuidrottsutbildarna.se/globalassets/sisu-iu-vasternorrland/dokument/dokument-for-sisu-vasternorrland/inbjudan-patrik-sjoberg-sundsvall.pdf?w=900&h=900

Kontaktpersoner:

Magnus Forsberg, Sakkunnig inom barn och ungdomsidrott, Västernorrlands Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna tel: 010-476 48 71. This is a mailto link

Lena Andersson, Idrottskonsulent Västernorrlands Idrottsförbund  SISU Idrottsutbildarna, ansvarig Föreläsning Ett tryggt föreningsliv – för alla barn, tel: 010-476 48 70, This is a mailto link

Outi Krekula, Regional samordnare High Five, Rädda Barnen
08 698 92 66, This is a mailto link

Lisa Andersson, High Five Jämtland/Västernorrland, Rädda Barnen
08-698 91 65, This is a mailto link

Skribent: Ellinor Sundin
Epost: This is a mailto link

Postadress:
SISU Idrottsutbildarna Västernorrland
Box 890
851 24 Sundsvall

Kontakt:
Tel: 0104764900
E-post: This is a mailto link

Se all info