Hoppa till sidans innehåll

Värdegrundsarbete skapar tydlighet i föreningen

2017-09-20 08:00

IFK Umeå, med tio olika idrotter och 2 800 medlemmar, är en stor förening med ett flertal aktiva, ledare, medlemmar och föräldrar. Styrelsen beslutade att se över föreningens värdegrund för att sedan få med sig hela föreningen. Vi träffade ordförande Jan Sundman för att få höra mer om processen.
  • Uppdaterad: 2018-08-27 11:23

– En stabil plattform och inre kompass som hjälper oss att i en allt snabbare ständigt förändrad omvärld styra rätt och möta framtidens utmaningar. Värdegrunden beskriver vad vi är och vad vi står för men också en vägledning för alla i föreningen i vår gemensamma strävan framåt. Oavsett vilka roller och var i föreningen vi verkar kändes det viktigt att konkretisera vad vi står för och vilka grundläggande värderingar vi har i vår anrika förening, säger Jan Sundman, ordförande i IFK Umeå.

Jan berättar att styrelsen fattade ett beslut om att sätta igång arbetet med stöd från SISU som fick vara neutral processledare. På återkommande samrådsmöten samlades sektionerna för arbetet där samtliga deltog i workshops och återkommande grupparbeten. Detta pågick under nästan ett års tid. Därefter utsågs en representativ projektgrupp som tog sig an dokumentationen från mötena i syfte att processa arbetet vidare för att konkretisera en skrivelse/produkt (värdemärkesboken) som alla senare fick ta del av.

När vi frågar hur arbetet såg ut drar han efter andan och säger:

– Det tog ca 18 månader när jag tänker efter, från start till att styrelsen kunde presentera slutresultatet. Det böljade lite fram och tillbaka men med gott syfte och beslutsamhet i projektet gick det mycket bra. Jag lärde mig hur viktigt det är att låta arbetet vara kreativt och fritt i ett inledande skede utan några ramar från mig eller styrelsen. För mig var det viktigt att delta och vara närvarande i arbetet men inte styra och påverka för mycket. Min roll var att sätta en tidplan för leverans av en handfast produkt.

Jag fick också verkligen komma i kontakt med många fantastiska människor i vår förening, som när de arbetar tillsammans med varierande erfarenheter, kompetenser, bakgrund etc. kan åstadkomma mycket kreativitet och glädje i något som kan ses som flummigt stoff från början.

Tror att alla kände en stark vilja att bidra med något gott och att det är viktigt att ta hänsyn till olika uppfattningar och respektera varandras varierande utgångspunkter men att med gott syfte leverera något viktigt, säger Jan.

Leva med resultatet
Jan berättar vidare att det största arbetet återstår med att leva den värdegrund som föreningen arbetat fram. Den är brett förankrad med hänsyn till föreningens tradition och arbetssätt historiskt och utgör för många ett naturligt sätt att förhålla sig till. Som vägledning till nya medlemmar, ledare och aktiva är den en bra utgångspunkt som successivt kan växa in i medvetandet. Viktigt är också att IFK Umeå låter samtliga delar av föreningen anpassas den till sin verksamhet, vad värderingarna står för i den egna verksamheten.

Ansvariga sektionsledare har till uppgift att hålla värdemärkesboken aktuell och påminna om föreningens värdegrund vid samlingar och interna träffar. Styrelsen följer upp detta och påminner vid samrådsmöten om vikten av uppföljning på samma sätt i sektionerna. Det bästa sättet att hålla värdegrunden levande är att, som ledare oavsett var i organisationen man befinner sig, själv leva och förvekliga värdegrunden i sitt sätt att leda och vara.

Tips till andra föreningar som är tveksamma inför att ta i frågan
– Tycker faktiskt att alla föreningar kan vara betjänta av att göra något liknande. Vår omvärld förändras snabbt och vi i idrotten är liksom alla andra organisationer och företag utsatta för konkurrens om resurserna. Nyttan av att fastställa och arbeta efter grundläggande värderingar i den egna organisation finns där absolut. Det skapar tydlighet inte bara internt utan även utåt mot samhälle, myndigheter och andra intressenter. Tänk på att:

  • Ta ett brett arbetssätt i inledningen med så stark förankring som möjligt
  • Ta gärna hjälp av en utomstående processledare som kan arbeta neutralt
  • Var stringent med syfte, mål och tidplan
  • Låt det ta tid att känna in och testa gärna på utvalda delar av organisationen hur värderingarna uppfattas innan ni fastställer det slutliga resultatet

- Se det stora värdet av värdemärkesboken eller liknande dokument som en hjälp i förhållningssätt och strategisk vägledning för föreningens medlemmar, ledare, aktiva, föräldrar etc. Arbetet med att ta fram värdegrunden skapar dessutom en levande process som kan vara till nytta på många andra sätt bl.a. genom upptäckten av talangfulla ledare, avslutar Jan.

Skribent: Lisbet Olofsson
Epost: This is a mailto link

Postadress:
SISU Idrottsutbildarna Västerbotten
Box 3005
903 02 Umeå

Besöksadress:
Kungsgatan 89
903 31 Umeå

Kontakt:
Tel: 090-695 56 00
E-post: This is a mailto link