Hoppa till sidans innehåll

Att leda en ideell förening

2017-04-21 13:55
Utbildningen "Att leda ideella organisationer" ger verktyg och vägledning för ordförande och ledamöter, men även chansen att utbyta erfarenheter med andra ledare. Hör vad tidigare deltagare har att säga om utbildningen.
  • Uppdaterad: 2018-08-27 11:23

Att leda en ideell förening eller organisation är på ett sätt något av det svåraste du kan leda säger Mikael Eriksson, verksamhetsledare för SISU Idrottsutbildarna. Det finns dimensioner i det som inte alltid går att jämföra med ett leda på ett jobb där det finns anställda som får betalt för sitt arbete. Det är andra drivkrafter där föreningsideologin finns i grunden om varför man engagerar sig. Detta ställer delvis andra krav på ledarskapet när det uppstår utmaningar. Dels handlar det om styrelsen roll med att uppfylla och infria t ex stadgar, verksamhetsplaner och beslut men även hur man skapar engagemang och en demokratisk plattform för medlemmarna.  Hur man får rörelsen i rörelse helt enkelt.

Syftet med utbildningen ”Att leda ideella organisationer” är att ge ordföranden och ledamöter kompetenspåfyllnad, verktyg och stöd för att bli tryggare i sin roll. Som ordförande kan man ibland känna frustration och saknar erfarenhetsutbytet med andra i samma sits. Det kan bland annat handla om frågor som rör att leda, fördela och styra förenligt med verksamhetsinriktningen. Utbildningen innehåller korta föreläsningar/nedslag i olika områden där deltagarna får reflektera och diskutera kring frågan i ett lärande samtal.

- Vi vill ge deltagarna kunskap säger Mikael. Inte bara genom det nyaste inom forskning utan även genom erfarenhetsutbyten. Olika föreningar från olika orter kan många gånger ha liknande utmaningar även om utmaningarna kan vara på olika nivåer. Genom att lyssna och samtala med andra om hur de löst olika situationer blir de bollplank till varandra. Effekten vi är ute efter är att deltagarna blir mer trygga i sina roller och kan leda idrottsföreningen till att bli än starkare.

Peter Lindgren är styrelsemedlem och även spindeln i nätet i Bygdsiljums motorklubb. Han förklarar sin deltagande:

- Klubben är i ständig förändring för att kunna möta alla nya behov. Jag fick med mig olika modeller på föreningsstrukturer, blev bekant med olika verktyg att använda. Introspektion av min egen roll (dvs iaktta mina egna erfarenheter för att förstå liknande händelse) utvecklades i mötet med andra i liknande roller. Jag fick tillfällen att utbyta erfarenheter vilket blev väldigt inspirerad och gav ny energi.

Jag har även tagit med mig kunskapen in i arbetslivet säger Peter. Upplägget är bra överlag med många diskussioner och samtal. Samt att utbildningen var från fredag till lördag också, då hade man tid kvar på helgen. Gillar att det var mixat, olika idrotter och föreningsstrukturer på utbildningen. Det kan ju lätt bli så att man bara möter/rör sig bland de strukturer som liknar sin egen.

Johanna Vilhelmsson sammanfattar utbildningen – den handlar både om idrottsrörelsens fokus mot strategi 2025 och styrelsens uppgift i föreningen, hur förändringsprocessen kan se ut och vilka fallgropar som finns. Samt mitt eget ledarskap och hur det påverkar styrelsen och föreningens arbete. Hon är ordförande i Sandåkerns SK och berättar att hon funderat rätt mycket kring hur de kan hitta rätt nivå på styrelsearbetet.

- Det får inte bli för operativt och inte heller bara förvaltande. Kan styrelsen hitta vägar för att se helheten, ta strategiska beslut och utveckla föreningen i rätt riktning har vi vunnit mycket.  Jag tog med mig några verktyg som jag försöker få in i vårt styrelsearbete. Det är många grejer jag skulle vilja göra, men känslan är att tiden inte räcker till (som vanligt).

Det var bra att få tid att tänka till på mitt ledarskap säger Johanna och fortsätter:

- Jag fick lära mig i vilka faser styrelsen (och förening) gärna fastnar i. Men det bästa är erfarenhetsutbytet och energin man får av övriga deltagare på utbildningen. Jag saknade egentligen bara några fler personer från föreningar som liknar vår. Vi och Sävar är liknande föreningar, men jag tror vi hade fått ett ännu bättre utbyte med ännu fler på plats. En bra utbildning för alla som vill utveckla sig själv och styrelsearbetet i föreningen.

Marcus Larsson är kassör i Sävar IK, en flersektionsförening, och tillägger – Diskussionerna och erfarenhetsutbytet med andra deltagare var väldigt bra men jag saknar praktiska och konkreta lösningar kring styrelsearbetet.

Anton Mikko är sektionsordförande på IKSU klättring och är klätterinstruktör i föreningen som främjar tillgång på klättring och omkringliggande aktiviteter, främst inne på IKSU men i viss utsträckning även utomhus.

- För mig handlade utbildningen om hur jag ska göra för att få folk att engagera sig ideellt i föreningar, vad som är viktigt med föreningar och föreningslivet. Jag lärde mig att det är viktigt med ett tydligt mål, en riktning för vart man vill och att den ska vara tydlig till medlemmar och aktiva. Att engagemang kan se ut på olika sätt, att allas syn på engagemang, i exempelvis en förening, inte ser lika ut.

Utbildningen är bra och innehållet kan jag använda till viss del i föreningen men även i andra sammanhang fortsätter Anton. Tror jag kommer fortsätta ha användning av det jag lärde mig även framöver. Jag gillar att det var många öppna diskussioner i mindre grupper, då fick man även en förståelse i hur andra ser på vissa saker och hur det kan se annorlunda ut i olika föreningar. Rekommenderar alla som arbetar i en föreningsstyrelse att gå den.

Att leda en ideel förening
Nästa tillfälle: 8 – 9 dec 2017
Målgrupp: ordförande, sektionsordförande

Skribent: Lisbet Olofsson
Epost: This is a mailto link

 

Postadress:
SISU Idrottsutbildarna Västerbotten
Box 3005
903 02 Umeå

Besöksadress:
Kungsgatan 89
903 31 Umeå

Kontakt:
Tel: 090-695 56 00
E-post: This is a mailto link