Hoppa till sidans innehåll

Kulturprogram


Med kulturprogram avses teater, sång, musik, dans, dramatisk framställning, filmvisning eller utställning som framförs eller visas för publik. Programmen ska ha en sådan utformning i tid och rum att de bidrar till att skapa delaktighet, upplevelse och eftertanke. SISU Idrottsutbildarnas roll som anordnare av ett kulturprogram ska tydligt framgå vid inbjudan till och genomförande av varje program.

För att räknas som kulturprogram ska följande uppfyllas

  • Kulturprogrammet ska pågå minst en utbildningstimme.
  • Kulturprogrammet genomförs vid ett givet tillfälle, med alla deltagare fysiskt närvarande, och kan inte ske på distans.
  • En av SISU Idrottsutbildarna godkänd företrädare ska finnas närvarande med ansvar för genomförande och rapportering.

BEAKTA
Ett kulturprogram kan innehålla flera inslag med olika medverkande. Ett sammanhållet program som vänder sig till samma publik redovisas som ett program även om det finns flera medverkande eller fler kulturformer i det. För att redovisas som olika arrangemang under samma dag ska programmen vara tydligt avgränsade i tid och rum. De ska också vara planerade och annonserade som olika program och inte i efterhand delas upp. Utställning kan endast rapporteras en gång per plats den visas, oavsett visningstidens längd.

Besök på offentliga visningar, föreställningar, museum och teatrat är inte rapporterbart. Rena idrottsuppvisningar kan inte rapporteras. En idrottsgrupps framträdande kan dock vara kutlurprogram om det är förknippat med särskild bearbetning, koreografi, dekor, dräkter och syftet avviker från ordinare verksamhet.

Uppdaterad: 20 FEB 2013 13:30 Skribent: Carina Andersson

sisu_webb_banner_170x170_foreningslara_grund

IL-IdrottenVill

boka_ett_mote_med_oss

Till Sörmlandsidrottens hemsida www.sormlandsidrotten.se

 sisuidrottsbocker 

Postadress:
SISU Idrottsutbildarna Södermanland
Munktell Arenan
633 42 Eskilstuna

Kontakt:
Tel: 0104764250
E-post: This is a mailto link