Hoppa till sidans innehåll

Digital storytelling workshop - Idrott och Värdegrund


Utveckla era aktiva och ledare genom attanvända er av Digital Storytelling. Tillsammans med föreningen VäL kan vi erbjuda er en arbetsmetod för att lyfta individerna i ochtillsammans i en grupp.

Under en workshop skapar deltagare digitala berättelser om sig själva och sin situation. I dialog med andra arbetar varje deltagare fram ett eget manus. Bilder, musik och visuella effekter kombineras med den egna talade rösten till uttrycksfulla korta filmer. Kärnan är ömsesidigt utbyte mellan deltagarna – den egna berättelsen skapad i gemenskap med andra. Digital Storytelling bidrar till att höja självkänsla och stärka självrespekt. Förmågan att interagera i en grupp ökar. Kreativitet och innovationskraft frigörs.

Tema: Jag och idrott
Fokus: Värdegrund och föreningsutveckling
Deltagare: 10 – 12 deltagare. Deltagarna kan utgöra en homogen grupp (ett lag, en träningsgrupp mtsv.) eller en blandad grupp (olika åldrar och olika kategorier av föreningsaktiva samt föräldrar). Inga förkunskaper krävs
Omfattning: Cirka 16 tim. Flexibelt genomförande – se exempel nedan.
Kostnad: 16 000 kr exklusive resor och eventuellt boende

Alternativ A
- 4 till 5 tillfällen inkl. avslutande visning/ diskussion
- 3 till 4 tim. per tillfälle
- inom ramen för 2 till 3 veckor

Alternativ B
- 2 till 3 tillfällen exkl. avslutande visning/diskussion
- 6 till 7 tim. per tillfälle
- inom ramen för en helg eller under lov (t.ex. kopplat till läger)
- avslutande visning/diskussion sker efter workshopen

Alternativ C
- annan form utifrån föreningens förutsättningar och behov Workshopen genomförs i föreningens lokaler (Alt. A) eller på den plats där deltagarna vid tillfället befinner sig (Alt. B). Om annan plats behövs ansvarar föreningen för ordnande av lokal.


VäL är en förening med bas i Landskrona som verkar för ett samhälle baserat
på demokrati och mänskliga rättigheter. Föreningens ledord är möten
och samarbeten. VäL:s mål är ett samhälle där alla är aktiva medborgare –
ett samhälle präglat av delaktighet, gemenskap och tillit. VäL bildades 2007
och namnet står för Vi är Landskrona.

 
Digital Storytelling utvecklades vid University of California, Berkeley, i mitten
av 1990-talet. VäL tillämpar och utvecklar den vidare tillsammans med
bland andra: CBS – Copenhagen Business School, Folkuniversitetet, Landskrona
stad, SIS – Statens institutionsstyrelse, Svalövs kommun, Friendlygruppen,
BRIS och Skåneidrotten.

Uppdaterad: 24 MAJ 2013 12:40 Skribent: Patrik Karlsson

Idrottens föreningslära webbutbildning

Värdefullt


puff_samarbetspartners_170px

Postadress:
SISU Idrottsutbildarna Skåne
Box 10063
200 43 Malmö

Besöksadress:
Hyllie Stationstorg 2
215 32 Malmö

Kontakt:
Tel: +46104765701
E-post: This is a mailto link