Hoppa till sidans innehåll

Värdegrundsarbete


Vad är värdefullt?

Värderingar är en av de grundpelare som en organisation bygger på. Har du funderat över vad som är värdefullt och premieras i er organisation? Här är utbildningar som vässar ert värdegrundsarbete.

Värdefullt erbjudande!

Helt subventionerad inspirationsföreläsning samt uppföljande processledning. Ta chansen nu!

En inspirationsföreläsning som leder föreningen vidare…
Svenskt föreningsliv och svensk idrottsrörelse med sin tradition och starka ställning betyder mycket för samhället och dess utveckling. Det vet och känner många. Det innebär inte att det går att slappna av i föreningsverksamheten. Tvärtom. I en alltmer kommersialiserad värld utsätts också idrotten för påverkan och tryck från olika håll. Det finns all anledning att kraftsamla.

För att verksamheten i en demokratisk förening ska kunna leva och växa krävs helst att alla medlemmar har grundläggande föreningskunskaper. Men framför allt måste de som har fått förtroendet att sköta föreningen, det vill säga
föreningsstyrelsen hantera ansvarsfrågorna på bästa sätt, så att en stimulerande och effektiv föreningsutveckling kan ske. Här faller arbetet med värdegrundsfrågor in som oerhört viktiga för en förening.

Syftet med Värdefullt är att få idrotten att samtala om och fundera över vad som är viktigt och värdefullt inom barn och ungdomsidrotten. Vad vill ni som förening stå för och vilka värden vill ni förknippas med? Hur vill ni bli omtalade?

Denna inspirationsföreläsning på tre timmar tar framför allt fasta på:
• Föreningens värdegrund och vad som är värdefullt att alltid levandehålla och utveckla
• Idrotten ur ett barnrättsperspektiv
• Glädje och gemenskap inom idrotten
• Demokrati och delaktighet

Vidare…
Förhoppningen är att föreläsningen leder till vidare samtal och diskussioner kring föreningsutveckling. Vi erbjuder därför också en uppföljningsinsats där vi kan processleda er i era vidare frågor och funderingar under ytterligare tre timmar.

Värde: 8 000 kronor
Ni erhåller 8 000 kronor genom Idrottslyftets del för ledarförsörjning. SISU Idrottsutbildarna Skåne fakturerar er på motsvarande belopp efter båda stegens genomförande. Dessutom erhåller föreningen en uppsättning av ett specifikt framtaget material märkt ”Värdefullt” som består av fem olika metodiska utbildnings- och utvecklingsdelar, till ett sammantaget värde av 585 kronor.
www.idrottsbokhandeln.se/projekt/vardefullt/2176/

Ansökan om erbjudandet:
Fyll i ansökan på http://web.questback.com/idrott/vardefullt/. Sedan kommer en av våra utvecklingskonsulenter att kontakta er så att denna Värdefulla utveckling kan konkretiseras för er.

Erbjudandet i PDF format

Uppdaterad: 13 JUN 2011 09:32

Idrottens föreningslära webbutbildning

Värdefullt


puff_samarbetspartners_170px

Postadress:
SISU Idrottsutbildarna Skåne
Box 10063
200 43 Malmö

Besöksadress:
Hyllie Stationstorg 2
215 32 Malmö

Kontakt:
Tel: +46104765701
E-post: This is a mailto link