Hoppa till sidans innehåll

Idrottslyftet


Idrottslyftet, som startade den 1 juli 2007, är en satsning på svensk barn- och ungdomsidrott. Regeringen har sedan starten avsatt 500 miljoner kronor årligen. Den 1 januari 2013 inleddes Idrottslyftet år 6, vilket innebär en del förändringar i riktlinjerna.

Det övergripande syftet med idrottslyftet tar sin utgångspunkt i idéprogrammet ”Idrotten vill” och följer därmed idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund. Syftet med idrottslyftet är:

”Idrottslyftet ska stärka och utveckla världens bästa barn- och ungdomsidrott så att fler flickor och pojkar väljer att idrotta i föreningar där verksamheten bedrivs utifrån Idrotten vill”

De prioriterade områdena inom Idrottslyftet år 6 (1 januari till 31 december 2013) är:

 • Behålla ungdomar i föreningsverksamhet – Specialidrottsförbunden (SF)
  För mer information om detta kan ni söka hos respektive SF.
 • Rekrytera barn och ungdomar till föreningsverksamhet – Distriktsförbunden (DF)
  Skåneidrotten har möjligheten att fördela medel till rekryteringsaktiviteter för föreningar som vill samverka med andra föreningar och organisationer. Detta ger en möjlighet att prova nya sätt för att kunna locka barn och ungdomar till idrotten. Dock ska minst 50% av medlen till DF användas till föreningssatsningar i samverkan med skolan som gjorts under tidigare år.

  Ingen förening kan ”räkna med” pengar i den storleken som tidigare har utbetalts eftersom Skåneidrotten inte fått lika mycket medel till området som under tidigare år.
 • Utveckla verksamheten så att idrotten gör som ”Idrotten vill” – SISU Idrottsutbildarna
  SISU Idrottsutbildarna har fått i uppdrag att tillsammans med föreningarna genomföra och leda utvecklingsprocesser i syftet att föreningarna än bättre ska kunna införliva de intentioner som finns i ”Idrotten Vill” i sin verksamhet. Det kan t. ex. handla om utbildning av tränare, ledare, företroendevalda och aktiva inom områden som förebygger arbete kring kränkande behandling, säkra anläggningar och transporter, delaktighet och demokrati.
 • Öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer – Distriktsförbunden (DF)
  Hos Skåneidrotten kan idrottsföreningar söka anläggningsstöd. Bidraget kan sökas för att skapa idrottsanläggningar i bred bemärkelse, det kan handla om idrott inomhus eller utomhus och arenan kan vara såväl luft och mark s som vatten. Verksamheten får gärna tillgodose behoven hos både spontanidrotten och den mer traditionellt organiserade. Vi ser gärna ansökningar som innehåller ett mått av nytänkande och alternativa lösningar.

Målgruppen har från och med Idrottslyftet år 6 utökats till 7-25 år.

Idrottsföreningarna ansöker om Idrottslyftsmedel via sin IdrottOnline sida under fliken ”Idrottslyftet”. Detta gäller oavsett vilken inriktning som gäller.

Läs mer om:
Idrottslyftet - Idrotten Vill
Idrottslyftet - Rekrytering (länk till DF info på Skåneidrotten)
Idrottslyftet - Ökad tillgänglighet (länk till DF info på Skåneidrotten)

Uppdaterad: 17 SEP 2018 12:02 Skribent: Patrik Karlsson

Idrottens föreningslära webbutbildning

Värdefullt


puff_samarbetspartners_170px

Postadress:
SISU Idrottsutbildarna Skåne
Box 10063
200 43 Malmö

Besöksadress:
Hyllie Stationstorg 2
215 32 Malmö

Kontakt:
Tel: +46104765701
E-post: This is a mailto link