Hoppa till sidans innehåll

Våra kurser och utbildningar


Sökresultat

Sortera på: Titel | Datum

Idrottens föreningslära - Tema - Grundläggande föreningsekonomi

Vilket ansvar har kassören i en förenings ekonomi? Och vilket vilken roll och skyldigheter har styrelsemedlemmarna i organisationen? 

En kassör ansvarar för att föreningens resurser används på rätt sätt för att intäkter och kostnader går ihop. Det är därmed ett ansvarstagande hon eller han tar på sig som kassör och styrelsemedlem. Första steget i utbildningen handlar om det ansvar kassören har gällande föreningens ekonomi. I det andra steget fördjupar sig utbildningen i bokslutsarbetet och belyser olika sätt att presentera bokslut och andra rapporter.
Datum: 2019-04-25 Plats: Landskrona Mer information på kurssidan
Till anmälan

Föreläsning Pan Idræt (i samband med Idrotts- och HBTQNätverk i Skåne)

I samband med den första idrotts- och hbtqnätverkträffen den 2 maj är Carsten Friis-Overby från Pan Idræt från Danmark inbjudna som gästföreläsare. Föreläsningen är öppen för alla, nätverket träffas separat efteråt.

Pan Idræt är en idrottsförening med över 1000 medlemmar från 25 olika idrotter. Föreningens fokus är att skapa ett inkluderande och tryggt rum för idrottsliga ambitioner och starka sociala relationer. Föreningen har sitt ursprung i idrottsrörelsen för bögar och lesbiska men är idag en modern idrottsförening med fokus på inkludering av människor med ett särskilt fokus på mångfald vad gäller sexualitet och kön.

Datum: 2019-05-02 Plats: Malmö Arena Hotel, Hyllie Boulve 12, Malmövard Mer information på kurssidan
Till anmälan

Idrotts- och HBTQNätverk i Skåne

Skåneidrotten och RFSL Rådgivningen Skåne bjuder in till nätverksträffar för hbtq-personer som är, eller vill vara, aktiv i sport och idrott. Idrottsutövare, ledare eller på annat sätt engagerade i idrottsrörelsen är välkomna, men även ni som kanske motvilligt lämnat den eller ännu inte tagit steget in i den. Nätverket är för personer som identifierar sig som hbtq-personer.

Genom initiativet vill Skåneidrotten och RFSL Rådgivningen Skåne öppna för fler och bättre samtal om hbtq-personers villkor i idrotten och samhället. Förhoppningen är att nätverket kan stärka och inspirera personer i sitt nuvarande eller framtida idrottande. Innan varje nätverksträff bjuder vi in till öppna föreläsningar med någon intressant person eller organisation som kan inspirera till att göra idrotten mer tillgänglig för hbtq-personer. Till den första träffen den 2 maj är Pan Idræt* från Danmark inbjudna som gästföreläsare. Föreläsningen är öppen för alla, nätverket träffas separat efteråt.

Datum: 2019-05-02 Plats: Malmö Arena Hotel, Hyllie Boulevard 12, Malmö Mer information på kurssidan
Till anmälan

Grundutbildning för tränare

Grundutbildningen ger dig en bra grund att utgå ifrån i din fortsatta tränarroll. Utbildningen är det första obligatoriska steget utifrån vilket du kan välja att utvecklas vidare.
Datum: 2019-05-02 - 2019-05-26 Plats: Park Inn, Sjömansgatan 2, Malmö Mer information på kurssidan
Till anmälan

Basal Idrottsmedicin

Vad ska du göra när en aktiv stukar foten eller vrider knäet? När är skadan så allvarlig att man bör söka sjukvård? Vad är tecknen på överbelastningsskada? Kunde skadorna förhindrats genom förebyggande träning?


Denna utbildning i basal idrottsmedicin med inriktning på akuta skador och överbelastningsskador är framtagna av sjukgymnaster och läkare med lång erfarenhet av idrottsskador, i syfte att ge tränare och ledare kunskap om hur man tar hand om och förebygger skador.

Datum: 2019-05-04 Plats: Kristianstad Mer information på kurssidan
Till anmälan

Idrottspsykologi - Tema - Ledarskapets betydelse för nervositet och stress

Vill du som tränare få kunskap och verktyg till att motverka och hantera nervositet hos dina idrottare?

I denna utbildning går vi igenom inlärningspsykologins koppling till nervositet och stress i idrotten. Du får lära dig vad stress och nervositet är, hur det vidmakthålls, och vilka problem det kan skapa. Med denna kunskap kan du sedan normalisera, förklara och hjälpa dina adepter att bryta sig loss från negativa spiraler av stress, nervositet och undvikande beteenden. 
 
Datum: 2019-05-05 Plats: Malmö Mer information på kurssidan
Till anmälan

Rätt kost för barn och ungdomar

Hälsa och prestation går hand i hand och kosten har en stor betydelse för hälsan. Med teori och praktiska övningar går vi igenom grundläggande näringslära. Vi går igenom
vilken typ av mat som passar innan och efter träning och hur en effektiv måltidsplanering ser ut, med tips på bra frukost och mellanmål. Dessutom tar vi hål på en del myter om mat.

Datum: 2019-05-06 Plats: Åstorp Mer information på kurssidan
Till anmälan

HLR med hjärtstartare

Vid ett hjärtstopp får kroppen obotliga skador efter fem minuter. Efter ca 15 minuter är döden nästan oundviklig. I snitt tar det 14 minuter för ambulansen att anlända.
Om det finns hjärtstartare nära till hands och alla är utbildade i HLR, ökar chansen att fler än 500 av de drygt 10 000 människor som årligen drabbas av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhusen överlever.
Datum: 2019-05-08 Mer information på kurssidan
Till anmälan

IdrottOnline klubb - Hemsida - Fortsättning

Idrottens nya verktyg för kommunikation och administration.
Datum: 2019-05-08 Plats: Skåneidrotten, Hyllie Stationstorg 2, Malmö Mer information på kurssidan
Till anmälan

Grundtränarutbildning 1 (GTU 1), (Malmö)

Utveckla dig i tränarskap och träningslära ihop med tränare inom andra idrotter.

Grundtränarutbildningen är för dig som har varit tränare ett tag. Du har redan gått någon grundutbildning. Du tycker det är kul och vill nu gå vidare och utvecklas i din tränar - och ledarroll.

I GTU har du möjlighet att utveckla dig i tränarskap och träningslära tillsammans med idrottserfarna utbildare. Du möter och byter erfarenheter med tränare inom andra idrotter som befinner sig i motsvarande situation som du.

GTU är en fortsättning och påbyggnad på Plattformen – barn och ungdom. GTU innehåller utöver tränarskap och träningslära också tränarpraktik och självstudier på hemmaplan. Mötet med och möjlighet till nätverksbyggande mellan tränare från olika idrotter, för att ta till vara varandras olika kunskaper och erfarenheter, är ett mycket viktigt och uppskattat inslag i denna utbildning. GTU innehåller även en idrottsspecifik del som respektive specialidrottsförbund ansvarar för.
Datum: 2019-05-11 - 2019-05-12 Plats: Malmö Mer information på kurssidan
Till anmälan
 

Postadress:
SISU Idrottsutbildarna Skåne
Box 10063
200 43 Malmö

Besöksadress:
Hyllie Stationstorg 2
215 32 Malmö

Kontakt:
Tel: +46104765701
E-post: This is a mailto link