Hoppa till sidans innehåll

Våra kurser och utbildningar


Sökresultat

Sortera på: Titel | Datum

Grundutbildning för tränare

Grundutbildningen är till för alla tränare, oavsett vilken idrott du är engagerad i eller om du tränar barn, ungdomar eller vuxna. Den ger dig en bra grund att utgå ifrån i din fortsatta tränarroll. Utbildningen är det första obligatoriska steget utifrån vilket du kan välja att utvecklas vidare.
Kontaktperson: Charlotte Karlsson Datum: 2019-02-28 - 2019-03-23 Plats: Kristianstad, lokal meddelas i kallelsen. Mer information på kurssidan
Anmäl dig direkt

Idrottspsykologi - Tema - Ledarskapets betydelse för motivation

Hur skapar du ett bra motivationsklimat i din träningsgrupp? Hur kan du som tränare få en bättre inblick i hur dina aktiva kan utvecklas bättre?

I denna utbildning går vi genom grunderna inom det idrottspsykologiska området kopplat till inlärningspsykologi. Du får en inblick i hur du som ledare kan skapa en bättre inlärningsmiljö och hur du aktivt kan förändra och påverka dina idrottares beteenden.
Som ledare får du lära dig om beteendens funktioner, d.v.s. vad som leder till ett visst beteende och vad beteendet leder till. Med denna kunskap kan ni både motivera och behålla utövare i er idrott.
Datum: 2019-03-02 Plats: Ystad Mer information på kurssidan
Anmäl dig direkt

Grundutbildning för tränare

Grundutbildningen ger dig en bra grund att utgå ifrån i din fortsatta tränarroll. Utbildningen är det första obligatoriska steget utifrån vilket du kan välja att utvecklas vidare.
Datum: 2019-03-04 - 2019-03-30 Plats: Höganäs Sprotcenter, sammanträdesrummet, Friluftsv. 2, Lerberget Mer information på kurssidan
Anmäl dig direkt

Hur möter vi barn och ungdomar med beteendeutmaningar?

Vad kan det innebära att ha en diagnos i mötet med idrotten? Hur kan vuxna bemöta barn och ungdomar med en neuropsykiatrisk diagnos? 

Träning, tävling eller en vanlig torsdag. De finns en pågående problematik kring barn och ungdomar med beteendeutmaningar i samband med idrott. Problemet är att ledare, tränare och vuxna inte vet hur de ska bemöta dessa barn och ungdomar med särskilda behov. Utbildningen fokuserar bland annat på att ge värdefull kunskap i beteendelära, tips på agerande i en tränings- eller tävlingssituation och avliva de myter som finns om barn med normbrytande beteende.
Datum: 2019-03-06 Plats: Helsingborg Mer information på kurssidan
Anmäl dig direkt

Matchfixning och spelberoende inom idrotten

Torsdagen den 7 mars bjuder Skåneidrotten genom Malmö idrottsakademi* in till en föreläsningskväll om matchfixning och spelberoende inom idrotten. Vi får besök av Riksidrottsförbundets samordnare mot matchfixning Johan Claesson samt Anders Håkansson som är professor i spelberoende vid Lunds universitet och överläkare på spelberoendemottagningen i Region Skåne. Kvällen vänder sig till föreningar, ledare och aktiva! Spelberoendes förening i Malmö kommer också finnas på plats och dela med sig av deras erfarenheter och deras verksamhet.

Matchfixning-Ett hot mot tävlingsidrottens framtid
De senaste åren har ett flertal fall av manipulerade matcher och tävlingar upptäckts
i Sverige. Företeelsen strider mot svensk idrotts grundläggande värderingar och är
ett allvarligt hot mot tävlingsidrottens framtid. Föreläsningen riktar sig till dig som
vill lära dig mer om vad matchfixning är och varför det har drabbat oss just nu. Hur
det går det till när en match manipuleras? Vilka är det som ligger bakom? Och hur
kan du och din förening hjälpa till att motverka det? Johan Claesson är Samordnare
mot matchfixning på Riksidrottsförbundet

Anders Håkansson är professor i spelberoende vid Lunds universitet och överläkare
på spelberoendemottagningen i Region Skåne. I sitt föredrag pratar Anders om vad
vi vet om problematiskt spel om pengar hos unga i samhället och i idrottens värld,
bl a baserat på studier som Anders och hans forskargrupp har gjort om relationen
mellan spel och idrott. Hur vanligt tror vi att problemspelande är hos unga tjejer och
killar? Löper vissa grupper särskilt hög risk att drabbas? Finns det tecken att vara
särskilt uppmärksam på?

Datum: 2019-03-07 Plats: Malmö universitet Orkanen, (huvudingång, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö Mer information på kurssidan
Anmäl dig direkt

IdrottOnline klubb - Tema - Kassör

Idrottens nya verktyg för kommunikation och administration.
Datum: 2019-03-13 Plats: Skåneidrotten, Idrottens Hus, Helsingborg Mer information på kurssidan
Anmäl dig direkt

Akut omhändertagande


Datum: 2019-03-14 Plats: Sparbanken Boken, Blackbox, Forum Örkelljunga, Kungsvägen 22, Örkelljunga Mer information på kurssidan
Anmäl dig direkt

Mitt första ledaruppdrag

Många barn och ungdomar får sitt första ledaruppdrag i tidig ålder. Denna utbildning är förberedande och ger unga ledare i åldern 12-15 år stöd i sin ledarroll. Det finns inte alltid tid och kunskap att utbilda sina egna unga ledare i föreningen och därför erbjuder nu SISU Idrottsutbildarna Skåne denna utbildning som ett stöd för föreningarna och den enskilde ledaren.

Datum: 2019-03-16 Plats: Malmö Mer information på kurssidan
Anmäl dig direkt

Tejpning

Tejpning är en del av behandling av idrottsskador eller används för att undvika att nya skador uppstår i en tidigare skadad led.
Föreläsningen belyser färdigheter som krävs för att förebygga och kunna använda tejpning vid de vanligast förekommande skadorna.

Rätt använd kan tejpen bidra till att förbättra rehabiliteringen efter en skada och träningen kan återupptas tidigare utan att skaderisken ökar. Föreläsningen tar upp hur man jobbar med idrottstejpning på ett enkelt och funktionellt sätt.
 
Datum: 2019-03-21 Plats: Skåneidrotten, Hyllie stationstorg 2, Malmö Mer information på kurssidan
Anmäl dig direkt

Pedagogik och metodik för utbildare - Konsten att lära ut

Vill du öka dina kunskaper och färdigheter inom området pedagogik och metodik för att bli tydligare och bättre på att lära ut under dina föreläsningar eller
utbildningar? Då är detta utbildningen för dig som är idrottsföreläsare/utbildare inom idrotten på alla nivåer.


Datum: 2019-03-23 Plats: Helsingborg Mer information på kurssidan
Anmäl dig direkt
Sida:   1  2  3  4 
 

Postadress:
SISU Idrottsutbildarna Skåne
Box 10063
200 43 Malmö

Besöksadress:
Hyllie Stationstorg 2
215 32 Malmö

Kontakt:
Tel: +46104765701
E-post: This is a mailto link