Hoppa till sidans innehåll

Blanketter och Regler för redovisning


 

Ladda ner SISU:s logotype för placering på inbjudningar, anslag m m när ni arrangerar aktiviteter som rapporteras som SISU-verksamhet

Personnummer                                                                                         
På närvarolistan, redovisningslistan för lärgrupp, kurs och utvecklingsarbete ska personnummer (tio siffor) och namn anges för att säkerställa att skattemedel används på det sätt som avsetts. Deltagarens samtycke krävs inte då uppgifterna är nödvändiga i samband med vår myndighetsutövning. Vår hantering av personnummer sker i enlighet med PUL. Vill du läsa mer personuppgiftslagen se www.datainspektionen.se 

Utbildningstimme En utbildningstimme är 45 minuter.

Redovisa Rätt                                                                          
Verksamheten ska vara förrapporterad då den redovisas för statsbidrag. SISU Idrottsutbildarna kan av andra skäl och med annan finansiering genomföra verksamhet, som inte rapporteras för statsbidraget. Det kan exempelvis vara verksamhet inom skolans ram eller andra utbildningsuppdrag inom idrotten.

Var drar vi gränsen                                                                                 
Det bidrag som staten delar ut till vår verksamhet är inte ett allmänt verksamhets- eller organisationsstöd för föreningen. Därför är det viktigt att dra en klar och tydlig gräns mellan vad som kan rapporteras som statsbidragsberättigad verksamhet. Var går gränsen mellan "studier" och "utövande av idrott"?

  • Ja! detta är rapporteringsbar   
    Kompetenshöjande studier inför olika uppdrag. Planerings- och idéarbete inför ett arrangemang, där kunskapsinhämtande är en tydlig bas.
  • Nej! detta är inte rapporteringsbart  
    Utövande idrottsverksamhet eller reguljär föreningsverksamhet som årsmöten/stämmor, styrelsemöten, valberedningsarbete och/eller kommittéarbete. Verksamhet kopplad till våra verksamhetsformer under schemalagd skoltid eller verksamhet som får annat statligt stöd.     Aktivutbildning i samband med tävling och/eller match, exempelvis samlingar.
Uppdaterad: 25 APR 2017 13:40

Postadress:
SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen
Idrottens hus, Box 384
831 25 Östersund

Besöksadress:
Sollidenvägen 62 B
831 39 Östersund

Kontakt:
Tel: +46104764200
Fax: +4663511705
E-post: This is a mailto link