Hoppa till sidans innehåll

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna


Sveriges största folkrörelse

Idrottsrörelsen är Sveriges största folkrörelse med drygt 3,4 miljoner medlemmar. Självklart ska idrottens studieförbund bidra till att alla dessa inte bara blir bra på att utöva eller leda idrott, utan också tar ansvar och är engagerade samhällsmedborgare. Därför arbetar SISU Idrottsutbildarna med folkbildning som metod.

Syftet med statens stöd

Vi får varje år anslag från regeringen för idrottens studie- bildnings och utbildningsverksamhet. Regeringen stöd till folkbildningen ska, bidra till att stärka och utveckla demokratin, göra det möjligt för människor att påverka sin egen livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen. Den statsanslagsfinansierade verksamheten ska även utjämna utbildningsklyftor i samhället, samt öka delaktighet i och intresse för kulturlivet. Därtill är vårt uppdrag att utbilda ledare för idrottens behov, liksom arbetet med värderingsfrågor särskilt angeläget.

Vi möter idrottens behov av utveckling och utbildning genom våra sex verksamhetsformer

 • Lärgrupp
  En lärgrupp kan jämföras med studiecirkeln. Deltagarna möts för att lära av och med varandra. Metodiken är självlärande grupper, där initiativ och planering görs gemensamt. Lärande sker med utgångspunkt från ett lärande material, som kan vara en bok, film, tidningsartikel, webb eller annat samtalsunderlag som bidrar till ökad kunskap. Det är i samtalet och dialogen som ny kunskap växer fram.
 • Kurs
  En kurs har en kursledare som leder verksamheten utifrån en tydlig kurs- och timplan. En kurs ska ha en inriktning och ett uttalat utbildningsmål.
 • Processarbete
  för att stärka stukturen och utvecklingen i föreningen kan ett processarbete vara en god arbetsform. Då leder en av SISU Idrottsutbildarnas processledare arbetet som resulterar i en dokumentation och handlingsplan. 
 • Lärande för barn
  Lärande för barn är för barn i åldern 7-12 år, där inte samma krav på målinriktade och metodiska studier som för ungdomar och vuxna ska gälla. Verksamheten ska utgå från barnens behov och intressen, samt präglas av öppenhet och demokratiska arbetsformer.
 • Föreläsning
  När föreningen vill samla sina medlemmar kring ett tema kan föreläsning vara en arbetsform. En föreläsning ska inspirera och det är temat som står i fokus.
 • Kulturprogram
  När ni vill skapa delaktighet, upplevelse och eftertanke kan ett kulturprogram vara en bra arbetsform. Det kan exempelvis vara teater, sång, dans eller filmvisning på programmet. Ett kulturprogram kan också vara en utställning som väcker tankar kring olika ämnen.
Uppdaterad: 16 DEC 2010 13:55 Skribent: AnnaLena Moberg

Postadress:
SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen
Idrottens hus, Box 384
831 25 Östersund

Besöksadress:
Sollidenvägen 62 B
831 39 Östersund

Kontakt:
Tel: +46104764200
Fax: +4663511705
E-post: This is a mailto link