Hoppa till sidans innehåll

Lärgrupp


Lärgruppsverksamheten utgör basen för SISU Idrottsutbildarnas verksamhet. Lärgruppen är en mindre grupp som planmässigt genom samtal och dialog bedriver studier. Deltagaren söker kunskap tillsammans med andra och utvecklar färdigheter utifrån sina behov och intressen. Syftet med lärandet är att skapa förutsättningar för utveckling av såväl individen som föreningen. Deltagarna ska ges möjlighet till inflytande samt tid för reflektion och eftertanke mellan samman komsterna.

Tid och deltagare
En lärgrupp pågår under minst tre utbildningstimmar och består av minst tre deltagare inklusive lärgruppsledaren.

Ålder
Deltagare i lärgruppsverksamhet ska vara 13 år eller äldre under verksamhetsåret. Avsteg kan dock göras från denna regel och låta deltagare från sju år delta i lärgruppsverksamhet under förutsättning att verksamheten är pedagogiskt och tidsmässigt anpassat för målgruppen. 

Lärgruppsledaren
Ska vara godkänd av SISU Idrottsutbildarna och ha den kompetens som krävs för att fullfölja uppdraget. 

Övrigt
Kontinuerlig närvaro av deltagarna ska föras där tidpunkten för träffen också framgår. Studiebesök och expertmedverkan kan utgöra viktiga inslag i lärgruppens arbete för att tillföra ny kunskap och vidga perspektiven. Samverkan mellan lärgrupper kan sek upp till hälften av lärgruppens totala tid. 

Uppdaterad: 24 APR 2019 14:00

Postadress:
SISU Idrottsutbildarna Uppland
Box 23062
750 23 Uppsala

Besöksadress:
Råbyvägen 77
754 60 Uppsala

Kontakt:
Tel: 018277000
E-post: This is a mailto link