Hoppa till sidans innehåll

Verksamhetsformer


SISU Idrottsutbildarnas bidragsberättigade folkbildningsverksamhet kan redovisas i sex olika verksamhetsformer:

  • Föreningsbesök
  • Lärgrupp
  • Kurs
  • Processarbete
  • Föreläsning
  • Kulturarrangemang

Läs mer om våra verksamhetsformer i foldern Anvisningar för distriktens utbildningsverksamhet

Föreningsbesök 
Föreningsbesöket är en uppsökande verksamhet där syftet är att nå unika föreningar och individer för att motivera och uppmuntra till att påbörja ett bildnings- och utbildningsarbete. Föreningsbesöket ska ses som starten på ett arbete där individens och föreningens utveckling är drivkraften. Föreningsbesöket genomförs, av någon i distriktet anställd personal, oftast i rollen som konsulent. Föreningsbesöket redovisas endast som arrangemang genomfört i en samverkande förening.  Utbildningstimmar och unika deltagare registreras inte. Föreningsbesöket ska vara planerat i förhand.

Lärgrupp
Lärgruppsverksamheten utgör basen för SISU Idrottsutbildarnas verksamhet. Lärgruppen är en mindre grupp som planmässigt genom samtal och dialog bedriver studier. Deltagaren söker kunskap tillsammans med andra och utvecklar färdigheter utifrån sina behov och intressen. Syftet med lärandet är att skapa förutsättningar för utveckling av såväl individen som föreningen. Deltagarna ska ges möjlighet till inflytande samt tid för reflektion och eftertanke mellan samman komsterna.

Kurs
Kursen är en utbildningsform där det i förväg finns en fastställd kurs-/utbildningsplan och där kursen också har ett tydligt utbildningsmål.

Den kursverksamhet som rapporteras och finansieras via SISU Idrottsutbildarnas folkbildningsanslag är den idrottsövergripande kursverksamheten samt den kursverksamhet som genomförs lokalt i föreningen.

Processarbete
Processarbete är den verksamhetsform där föreningen kraftsamlar för att inleda ett utvecklingsarbete mot ett bestämt mål. Processarbetet är avgränsat i tid och ska mynna ut i någon form av dokumentation eller handlingsplan/utvecklingsplan.

Föreläsning
Föreläsningar är en verksamhetsform som av tradition är väletablerad inom idrottsrörelsen. Föreläsningen är en källa till inspiration och kunskap som kan ses som en lokal, alternativt regional, mötesplats där ledare, aktiva, föräldrar, ungdomar möts för att inspireras och få vidgade vyer. Föreläsningen kan också vara inspiration och kunskapskälla där innehållet vidare bearbetas i någon av de övriga verksamhetsformerna.

Kulturarrangemang
Kulturarrangemang ska ge deltagarna möjlighet till en kulturupplevelse men också en möjlighet att förvärva ny kunskap. De bärande inslagen under kulturarrangemang är teater, sång, musik, film, dans och utställningar.

Uppdaterad: 25 JUN 2019 11:22

Postadress:
SISU Idrottsutbildarna Uppland
Box 23062
750 23 Uppsala

Besöksadress:
Råbyvägen 77
754 60 Uppsala

Kontakt:
Tel: 018277000
E-post: This is a mailto link