Hoppa till sidans innehåll


Unga ledare


Ungdomar vill gärna bli ledare - hjälp dem ta steget
Undersökningar som Riksidrottsförbundet gjort visar att ungdomar gärna vill bli ledare. Bara de får rätt stöd. Men hur gör man för att stimulera ungdomar att ta steget? Och hur får man dem att trivas och stanna kvar?

Fler ledare genom Unga ledare
Vår satsning Unga ledare vill hjälpa idrottsföreningar att stimulera ungdomar (16 - 25 år) att bli ledare. Men det handlar inte bara om att rekrytera och stimulera, samtidigt måste vi skapa bra förutsättningar för dem så att det känner trygghet och trivs med sina uppdrag. Därför inriktas arbetet främst på att utveckla den stödjande miljön i föreningar och förbund.

Genom satsningen Unga ledare vill vi:

  • skapa goda förutsättningar för unga ledare
  • stimulera ungdomar att ta ledaruppdrag
  • öka inflytandet och möjligheten till delaktighet för ungdomar inom idrottsrörelsen
  • stimulera alla nivåer inom idrottsrörelsen att se över villkoren för ungdomar inom idrottsrörelsen.

Unga ledare omfattar alla slags ledare såsom tränare, instruktörer och förtroendevalda i styrelser och arbetsgrupper och vänder sig till idrottsföreningar (styrelser) och ungdomar (16-25 år).

Unga ledare är en satsning inom Idrottslyftet. Läs mer om vad man som förening kan tänka på när man rekryterar unga ledare i broschyren Unga Ledare- en kraft att räkna med.

Hjälp från SISU Idrottsutbildarna
Denna satsning ger er ett bra tillfälle att skapa långsiktiga strategier och metoder för att rekrytera inte bara fler ledare utan också rätt ledare. Med hjälp av SISU Idrottsutbildarna får ni stöd, rådgivning och möjlighet att ta del av erfarenheter från andra föreningar. Om du vill veta mer, kontakta Anne Merilänen, ansvarig för Unga Ledarsatsningen i norrbotten.

Material och verktyg
SISU Idrottsutbildarnas centrala webb finns material att ladda ner som din förening kan använda i arbetet med unga ledare.

 

Uppdaterad: 22 FEB 2018 20:37

 

 

Postadress:
SISU Idrottsutbildarna Norrbotten
Kronan A3
974 42 Luleå

Besöksadress:
Idrottens hus, Kronan A3
974 42 Luleå

Kontakt:
Tel: 0706007732
E-post: This is a mailto link