Hoppa till sidans innehåll


Avgränsningar

  • Uppdaterad: 16 APR 2018 13:24

Det är viktigt att dra en klar och tydlig gräns mellan studier och traditionella/ordinarie aktiviteter respektive utövande av idrott inom föreningen.

Kompetenshöjande studier kan ske, med kunskapsinhämtning som bas, i form av idé- och planeringsarbete inför olika uppdrag. Reguljär verksamhet i form av årsmöte/stämma, styrelsemöte, valberedningsarbete, kommittéarbete eller möten för anställda inom föreningen är inte bidragsberättigad verksamhet och ger inte rätt till folkbildningsanslaget.

Utövande av idrott i form av övning, träning och tävling är inte rapporteringsbar verksamhet till grund för folkbildningsanslaget.

Verksamhet som ingår i personalutbildning eller som är ett led i formella utbildningsprogram, till exempel inom ordinarie skolväsendet, ger inte rätt till finansiering via folkbildningsanslaget.

Verksamheter kan aldrig dubbelredovisas så att stöd samtidigt utgår från SISU Idrottsutbildarnas folkbildningsanslag som det utgår ett statligt lokalt aktivitetsstöd - LOK-stöd.

Skribent: Annemari Johansson
Epost: This is a mailto link

Postadress:
SISU Idrottsutbildarna Norrbotten
Kronan A3
974 42 Luleå

Besöksadress:
Idrottens hus, Kronan A3
974 42 Luleå

Kontakt:
Tel: 0706007732
E-post: This is a mailto link