Hoppa till sidans innehåll


Lärgrupp

  • Uppdaterad: 16 APR 2018 10:09

Lärgruppen är en mindre grupp som planmässigt genom samtal och dialog bedriver studier.

Deltagaren söker kunskap tillsammans med andra och utvecklar färdigheter utifån sina behov och intressen. Syftet med lärandet är att skapa förutsättningar för utveckling av såväl individen som föreningen.

Deltagarna ska ges möjlighet till inflytande samt tid för reflektion och eftertanke mellan sammankomsterna.

Tid och deltagare

En lärgrupp pågår under minst 3 utbildningstimmar á 45 minuter och består av minst 3 deltagare inklusive lärgruppsledaren.

Ålder

Deltagare i lärgruppsverksamhet ska vara 13 år eller äldre under verksamhetsåret. Avsteg kan dock göras från denna regel och låta deltagare från 7 år delta i lärgruppsverksamheten under förutsättning att verksamheten pedagogiskt och tidsmässigt är anpassat för målgruppen.

Lärgruppsledaren

Ska vara godkänd av SISU Idrottsutbildarna och ha den kompetens som krävs för att fullfölja uppdraget.

Övrigt

Kontinuerlig närvaro av deltagarna ska föras där tidpunkten för träffen också framgår. Studiebesök och expertmedverkan kan utgöra viktiga inslag i lärgruppens arbete för att tillföra ny kunskap och vidga perspektiven.

Samverkan mellan lärgrupper kan ske upp till hälften av lärgruppens totala tid.

Skribent: Annemari Johansson
Epost: This is a mailto link

Postadress:
SISU Idrottsutbildarna Norrbotten
Kronan A3
974 42 Luleå

Besöksadress:
Idrottens hus, Kronan A3
974 42 Luleå

Kontakt:
Tel: 0706007732
E-post: This is a mailto link