Hoppa till sidans innehåll

Vi kommer till dig!

SISU Idrottsutbildarna är en resurs för din förening när ni vill utvecklas. Vi kommer till er och anpassar utbildningar och utvecklingsinsatser efter era önskemål och behov. All vår verksamhet utgår från deltagarnas egna initiativ.
 • Uppdaterad: 24 MAJ 2018 10:35

Steg för steg

Första kontakten
När er förening är intresserad av att jobba med SISU Idrottsutbildarna finns vi bara ett telefonsamtal bort. I listan över våra idrottskonsulenter ser du vem eller vilka som arbetar med er idrott och det är någon av dem du ska kontakta. 

Föreningsbesök
Därefter besöker vi er förening. Besöket kan fylla olika funktioner. Tillsammans har vi en löpande dialog och hittar nya utvecklingsområden som passar er och föreningens utveckling. Vi kan agera ”bollplank” i föreningens vardagliga verksamhet. Vi kan också utifrån era önskemål göra en enklare eller djupare analys av föreningens utvecklings- eller utbildningsbehov. Utifrån besöket sätter vi tillsammans upp en utbildningsplan för just er förening.

Utveckling och utbildning
Här skrider vi till verket med planen! Utveckling och utbildning kan omfatta utbildningsinsatser i allt från föreningskunskap och ledarskapskurser till en mer djupgående processledning i föreningen. Detta sker antingen internt på föreningens hemmaplan eller i externa utvecklingsmiljöer. Det finns möjlighet till både interna utbildningar för bara er förening, och gränsöverskridande utbildningar där olika idrotter möts.

Återkoppling
Utifrån första besökets kartläggning och de utbildningar eller utvecklingsprocesser som genomförts ser vi vilket/vilka behov som föreningen har för att kunna ta nästa steg. Vi kommer överens om insatser och sätter upp mål tillsammans.

Uppföljning
Vi träffas och ser över vad som fungerar bra, vad som kan utvecklas och sedan går vi vidare i den riktning som känns bäst för föreningen.

 

 

Så här kan du jobba tillsammans med oss:

 • Förslag ett: Jobba i lärgrupp
  En lärgrupp kan jämföras med en studiecirkel. I lärgruppen träffas en mindre grupp människor, under en kortare eller längre tid. Ni jobbar fram en plan över vad ni vill lära er och förankrar den med SISU. Tillsammans studerar ni och lär er något i ett visst ämne eller område. En lärgrupp kan också drivas på distans. Lärgruppen bygger på samtalet mellan er i gruppen. Som utgångspunkt har ni ett studiematerial. Det kan vara en bok eller annat material i ämnet ni valt.

 • Förslag två: Ha en kurs i föreningen
  Vill ni jobba mer intensivt och komprimera lärandet. Då passar det med en kurs. En kursledare, som har en speciell kompetens, leder verksamheten utifrån en tydlig kurs- och timplan. Ni ska ha en inriktning och ett uttalat utbildningsmål. Här är det viktigt att ni kontaktar oss på SISU innan ni drar igång med jobbet.

 • Förslag tre: Bjud in till en föreläsning
  Vill ni samla era medlemmar kring ett tema? Då passar en föreläsning bra. En föreläsning ska inspirera och det är temat som står i fokus. Kontakta oss för tips och råd på bra föreläsare.

 • Förslag fyra: Starta ett process- och utvecklingsarbete
  När ett specialdistriktsförbund eller en förening vill utvecklas samt vill stärka sin organisation och dess styrdokument kan ett process- och utvecklingsarbete vara en god arbetsform. En av SISU Idrottsutbildarna utsedd processledare leder arbetet, som resulterar i en dokumentation och handlingsplan.

 • Förslag fem: Vi behöver ”något annat”!
  Vill ni skapa delaktighet, upplevelse och eftertanke? Med hjälp av kultur kan ni skapa detta. Det kan exempelvis vara teater, sång, dans eller filmvisning som står på programmet. Kanske tar ni fram en utställning som väcker tankar kring olika ämnen. Använd oss på SISU som bollplank och ta med oss tidigt i era planer.

 

 

Skribent: Liselotte Arvidsson
Epost: This is a mailto link

Kontaktperson

Daniel Ljungberg
Verksamhetsledare
SISU Idrottsutbildarna
This is a mailto link
0703-41 40 02

Postadress:
SISU Idrottsutbildarna Halland
Box 93
301 03 Halmstad

Besöksadress:
Idrottens Hus Q, Spetsvinkelg 23
302 50 Halmstad

Kontakt:
Tel: 035177400
E-post: This is a mailto link